Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Rashit QalajDrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Emri:  RASHIT
Mbiemri: QALAJ
Emri i Babës: NAMON
Data e lindjes: 15.08.1968
Vendi i lindjes: Fshati Mirash
Komuna: Ferizaj
Kombësia: Shqiptar
Statusi martesor: I Martuar – 2 fëmijë
Adresa: LIPJAN

Edukimi
• Shkolla fillore “ Halit Ibishi” në fshatin Mirash – Ferizaj
• Shkolla e mesme teknike – Ferizaj
• Bachelor i Arteve në Biznes dhe Menaxhment – Kolegji Universum Prishtinë
• Master i Arteve në Menaxhment me specializim në menaxhment – Kolegji Universum dega - Prishtinë

Trajnimet:

• Vija e parë e menaxhimit – Akademia Policore Vushtrri

• Kursi për të drejtat e njeriut – Akademia Policore ne Vushtrri
• Kursi i menaxhmentit te mesëm – Akademia Policore ne Vushtrri
• Kursi për çështjet e reja të sigurisë 2006 , Geneva center for security and Policy nga 19 Prill 2006 – 05 Korrik 2006
• Programi i studimit të gjuhëve për çështjet e sigurisë nga 16 Prill deri më 11 Maj në Qendrën Marshall në Gjermani .
• Programi për terrorizmin dhe studimet e sigurisë nga 12 shkurt – 19 Mars 2010 Qendrën Marshall në Gjermani
• Kursi mbi sigurinë , stabilitetin , tranzicionin dhe rindërtimin nga 21 Qershor – 08 Korrik 2011 Qendrën Marshall në Gjermani
• Trajnimi mbi çështjet e hetimit në Vjenë – Austri
• Shkolla ndërkombëtare e stafit Policor dhe komandës Policore – Universiteti Northwestern Qendra për siguri publike 10 shtator – 30 Nëntor 2012
• Moduli I avancuar i shkollës për integrime evropiane , 22 shkurt - 26 Maj , 2013
• Kursi mbi menaxhimin e mbrojtjes në kontekstin më të gjerë të sigurisë – Akademia e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar dhe Universiteti i Cranfieldit nga 16 Marsi – 01 Maj 2015.
• Programi i Lidershipit strategjik Akademia e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar dhe Universiteti i Cranfieldit Nëntor 2015.
• Kursi mbi ndërtimin e bazave të integritetit ,Akademia e mbrojtjes e mbretërisë së bashkuar dhe Transparency International për mbrojtje dhe siguri , 29 shkurt - 4 Mars 2016
• Menaxhmenti I udhëhequr nga integriteti , ICITAP –17-18 Mars 2016
• Trajnimi në sigurimin e aktiviteteve dhe samiteve ndërkombëtare , Akademia Policore Turke Nëntor 2017

Gjuhet e huaja
  • Serbe, Angleze

Shkathtësitë kompjuterike

•WORD, EXCEL, POWER POINT

Eksperienca profesionale

• 22 Maj 2000: Fillimi i trajnimit bazik në Akademi Policore në Vushtrri
• 17 Qershor 2000: Fillimi i punës në Stacionin Policor të Lipjanit
• 30 Maj 2002: Gradimi në gradën e Rreshterit
• 27 Qershor 2003: Gradimi në gradën e Togerit
• 17 Janar 2005: Gradimi në gradën e Kapitenit
• 07 Mars 2005: Komandant Stacioni – Ferizaj
• 02 Maj 2005: Shef i Operatives Rajonale – DRP Ferizaj
• 25 Janar 2006: Gradimi në gradën e Majorit .
• 10 Mars 2008: U.D. Zv. Drejtorit Rajonal për Operativ – DRP Ferizaj
• 22 Tetor 2009 : Zv. Drejtor Rajonal për Operativ –DRP Ferizaj
• 01 Shkurt 2010 U.D. Drejtorit Rajonal – DRP Ferizaj
• 18 Tetor 2011 U.D. Drejtorit Rajonal - DRP Prishtinë
• 26 Qershor 2012 Drejtor Rajonal - DRP Prishtinë
• 15 Mars 2013 Promovim në gradën e N/Kolonelit
• 15 Prill 2013 Drejtor i Departamentit për Operacione DPP Prishtinë.

Raporto krimin