UD. Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Naim RexhaUD. Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës


Z. Naim Rexha - UD. Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës


Naim Rexha karrierën e tij në Policinë e Kosovës e filloi në vitin 2002, fillimisht si zyrtar policor patrullues, ku vazhdoi me angazhimet në sektorët e ndryshëm në kuadrin e stacionit policor Veriu në Prishtinë, ku punoi deri në fund të vitit 2004.


Në vitin 2004 u promovua në gradën rreshter dhe u caktua Udhëheqës i ndërrimit patrullues në stacionin policor në Fushë-Kosovë, kurse me promovimin në gradën toger, u caktua Mbikëqyrës i ndërrimit në stacionin policor në Lipjan.


Pas promovimit në gradën kapiten dhe kryerjes me sukses të kursit të nivelit të mesëm të menaxhimit, në vitin 2005 u caktua të punoi në Drejtorinë e përgjithshme të policisë si Shef i sektorit për zhvillim.


Me t`u promovua në gradën major, nëvitin 2006 u caktua Drejtor i drejtorisë për planifikim dhe zhvillim, detyrë kjo të cilën e ushtroi deri në fund të vitit 2007.


Naim Rexha në vitin 2007 u promovuanë gradën nënkolonel dhe u caktua Kryesues i departamentit për çështje të komunitetit.


Në vitin 2010 ai u caktua Kryesuesi departamentit të sigurisë publike, ndërsa në pozitën e Shefit të stafit të drejtorit të përgjithshëm u caktua në Qershor të vitit 2011.


Në Shkurt të vitit 2012, Naim Rexha u emërua në ushtrimin e detyrës së Ndihmësdrejtorit të përgjithshëm përpersonel dhe trajnime, ndërsa Zëvendësdrejtor i përgjithshëm i policisë për operativë u emërua më 26 Qershor 2012.


Më 20.04.2018, emrohet UD. Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës.


Naim Rexha diplomoi në Akademinë ushtarake të forcave tokësore në Beograd. Studimet e magjistraturës në lëmin e kriminalistikës dhe studimeve të sigurisë i përfundoi në Fakultetin e shkencave kriminalistike dhe studimeve të sigurisë të Universitetit të Sarajevës. Ka vijuar një mori trajnimesh profesionale në fushën e menaxhimit të sigurisë. Ka marrë pjesë në disa seminare e konferenca shkencore duke u paraqitur edhe me kumtesa individuale nga fusha e sigurisë.


Naim Rexha gjatë punës së tij është angazhuar në shumë detyra shtesë në kontribuim të ngritjes dhe avancimit të performimit profesional të Policisë së Kosovës. Për përkushtimin dhe sukseset e treguara është shpërblyer me shumë Mirënjohje dhe Medaljen për shërbim besnikërie.


Jeton në Bardhosh të Prishtinës, me bashkëshorten Lumnije dhe vajzat Dardana, Ulpiana, Albana e Ariana.  

 

Raporto krimin