Drejtoritë Rajonale Policore - DRP

Policia e Kosovës organizohet në nivel qendror dhe lokal.

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, është niveli qendror përgjegjës për tërë Republikën e Kosovës.

Niveli lokal përfshin Drejtoritë Rajonale të Policisë, përgjegjëse për rajonet e përbëra me komunat e caktuara, stacionet policore që janë përgjegjëse për policinë lokale në secilën komunë dhe nënstacionet policore, përgjegjëse për policinë lokale brenda zonave të caktuara të një komune.

Këto janë Drejtoritë Rajonale të Policisë në Republikën e Kosovës:

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - PRISHTINË

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - MITROVICË-JUGU

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - MITROVICË-VERIU

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - GJILAN

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - FERIZAJ

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - PRIZREN

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - PEJË

¤   Drejtoria Rajonale e Policisë - GJAKOVË

 

Raporto krimin