Vizioni / Misioni

Deklarata e misionit


Të ofroj zbatim të ligjit në Kosovë në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.

Objektivat strategjike

Vizioni


Të ofrojë për Kosovën një shërbim policor kompetent në të gjitha aspektet e prioriteteve strategjike të tij, të besuar nga populli i Kosovës dhe krenar për përformancën e tij.

Vlerat

Raporto krimin