Generalni Direktor Policije Kosova

Rashit QalajGeneralni Direktor Policije Kosova

Generalni Direktor Policije Kosova 

RASHIT
QALAJ
NAMON
15.08.1968
Selo Mirash
Uroševac
Albanac
Oženjen – 2 dece
LIPLJANE

Obrazovanje
 •    Osnovna škola “ Halit Ibishi” u selu Mirash – Uroševac.
 •    Srednja tehnička škola – Uroševac.
 •    Bachelor Umetnosti u Biznisu i Menadžmentu – Koledž Universum Priština.
 •    Master Umetnosti u Menadžmentu sa specijalizacijom u menadžmentu– Koledž Universum odelenje – Priština.

Obuke
•    Prva linija menadžiranja – Policijska Akademija Vućitrn.
 •    Kurs za ljudska prava – Policijska Akademija Vućitrn.
•    Kurs srednjeg menadžmenta– Policijska Akademija Vućitrn.
 •    Kurs za nova pitanja bezbednosti 2006 , Geneva center for security and Policy od 19 Aprila 2006 – 05 Jula 2006 .
 •    Program studiranja jezika o pitanjima bezbednosti od 16 Aprila do 11 Maja u Centru Marshall u Nemačkoj .
•    Program za terorizam i studije bezbednosti od 12 Februara – 19 Marta 2010 u Centru Marshall u Nemačkoj.
 •    Kurs o bezbednosti , stabilnosti , tranziciji i rekonstrukciji od 21 Juna – 08 Jula 2011 u Centru Marshall u Nemačkoj.
•    Obuka o pitanjima istrage u Beču – Austriji.
• Medjunarodna škola Policijskog Osoblja i Policijske Komande– Northwestern Univerzitet, Centar za javnu bezbednost od 10 Septembra – 30 Novembra 2012
•    Napredni modul škole za evropske integracije ,22 Februar - 26 Maj , 2013
•    Kurs o menadžiranju zaštite u širem kontekstu bezbednosti – Akademija Odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Univerzitet u Cranfieldu od 16 Marta – 01 Maja 2015.
 • Program Strateškog Lideršipa Akademija Odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Univerzitet u Cranfieldu Novembar 2015.
•    Kurs o izgradnji osnova integriteta, Akademija Odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Transparency International za zaštitu i bezbednost , 29 Februara - 4 Marta 2016
•    Menadžment vodjen integritetom , ICITAP –17-18 Marta 2016
•    Obuka u obezbedjivanju medjunarodnih aktivnosti i samita, Turska Policijska Akademija Novembar 2017

Strani jezici
•    Serpski, Engleski

Kompjuterske veštine
•    WORD , EXCEL , POWER POINT

Profesionalno iskustvo
•    22 Maj 2000: Početak Policijske Akademije u Vućitrnu
•    17 Jun 2000: Početak rada u Policijskoj Stanici u Lipljanu
•    30 Maj 2002: Unapredjenje u čin Vodnika
•    27 Jun 2003: Unapredjenje u čin Poručnika
 •    17 Januar 2005: Unapredjenje u čin kapetana
•    07 Mart 2005: Komandir Stanice – Uroševac
•    02 Maj 2005: Šef regionalne operative– RPD Uroševac
 •    25 Januar 2006: Unapredjenje u čin e Majorit .
•    10 Mart 2008: V.D. Zam. Reg.Direktora za Operativu– RPD Uroševac
•    22 Oktobar 2009 : Zam. Reg.Direktora za Operativu – RPD Uroševac
 •    01 Februar 2010 : V.D. Regionalnog Direktora – RPD Uroševac
•    18 Oktobar 2011 : V.D. Regionalnog Direktora - RPD Priština
•    26 Jun 2012 Regionalni Direktor - - RPD Priština
•    15 Mart 2013 Unapredjenje u čin P/Pukovnika
•    15 April 2013 Direktor Uprave za Operacije u GDP Priština.

Prijavi zločin