Kancelarija za informisanje i odnose sa javnošcu KP

Policija Kosova u saradnji sa DEA Amerike uhapsila deset (10) osumnjičene osobe(u obe zemlje), kao i zaplenila oružje i materijalne dokaze. Priština 28 juni 2017

Nakon tromesečne odvijene istrage, Policija Kosova, Divizija Protiv Organizovanog Kriminala, konkretno Direkcija za Istragu Trgovine sa Narkoticima ( DITN) u saradnji sa DEA Amerike sprovela je tri policijske operacije. Istraga je odvijena uz usku saradnju sa američkim zvaničnicima istovremeno u obe zemlje. Dve operacije su sprovedene u Republici Kosova
(region Peći) i jedna u New Yorku.
više
Informacija u vezi radova u graničnom prelazu Merdare Priština 23 juni 2017

Policija Kosova obaveštava sve njegove gradjane, posebno sve sunarodnike koji tokom leta provode svoj odmor u Republiku Kosova, da u graničnom prelazu Merdare, koji povezuju Republiku Kosova i Srbije, da se obavljaju radovi na izgradnji infrastrukture i objekata granične tačke.
više
Policija Kosova, u dva slučaja je uhapsila pet osoba za Krijumčarenje Ljudskim Bićima Priština, od 20.06. 2017

U prvim slučajem, Direkcija za Istragu Krijumćarenja sa Ljudskim Bićima- Centralni Sektor Istrage, nakon što su dobili informacije iz policijske stanice u Lipljane, za jednog nestalog ženskog lica starosti 16 godine, koja se sumnja da može biti žrtva krijumčarenja, odmah je počela istraga o slučaju i dana 14.06.2017 žrtva je pronadjena i intervjuisana.

više

Prijavi zločin