Kancelarija za informisanje i odnose sa javnošcu KP

Policijska operacija na nivou zemlje, usmerena protiv ilegalne aktivnosti u hotelskim objektima Priština, 11 juni 2019

Policija Kosova, u svom nastojanju da spreči i suzbije nezakonite aktivnosti, sprovela je operativni plan za identifikaciju svih hotelskih objekata, motela (hostela) na teritoriji Republike Kosova (danas su bili target preko 100 objekata). Ova aktivnost je sprovodjena koristeći druge institucionalne resurse u saradnji sa relevantnim institucijama koje imaju ovu oblast privredne aktivnosti.
Za koordinaciju pravnih postupaka kontaktirani su svi nadležna Tužilaštva u svim relevantnim regionima Republike Kosova.
više
Dodatne informacije vezano za operaciju koja je sprovedena 29 maja 2019. godine Priština, 31 maj, 2019. godine


Kao što je objavljeno 28 maja 2019. godine, Policija Kosova je u saradnji sa Policijskim Inspektoratom Kosova, a po naredbi Osnovnog suda u Prištini i predvođena od strane Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo, implementirala naredbu o pretresu/kontroli na nekoliko odvojenih lokacija na celokupnoj teritoriji Republike Kosovo.

više
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - APEL POLICIJE KOSOVA Priština, 31 maj 2019

Poštovani gradjani,

Osvrnuvši se na zabrinutost koja je ovih dana izložena javnosti, kao i na incidente ili napade usmerene na romsku žensku žrtvu iz Podujeva, koja je napadnuta i linčirana u različitim oblicima na društvenim mrežama, obaveštavamo vas oda je;

više

Prijavi zločin