Kontakt Kosovska Policija


Adresa : Ulica "Luan Haradinaj " p.n. 10000 Priština , Republika Kosovo 

Od  linije mobilni linije: 192 - 038 550 999 ili 92

Svi pozivi su anonimni broj 080019999 , besplatan i poverljiv . Takođe možete da pošaljete svoje podatke na e-mail adresa info@kosovopolice.com.

Pratite nas na Facebook

Zajedno za sigurniju Kosovu!

Prijavi zločin