Regionalna Direkcija Policije Mitrovica JugOva direkcija ima zonu odgovornosti oko 1050 km2, sa brojem stanovnika 192600 i pokrova teritoriju tri opština: Mitrovica – Jug, Skenderaj i Vučitrn. U okviru RDP- Mitrovica operišu policijske stanice: policijska stanica Mitrovica- Jug, Vučitrn, i Skenderaj dok su tri podstanice su: Surigane, Frašer, i Pilužje. 

Prijavi zločin