V.D. Generalnog Direktora Policije Kosova

Rashit QalajGeneralni Direktor Kosovske Policije

RASHIT

QALAJ

NAMON

15.08.1968

Selo Mirash

Uroševac

Albanac

Oženjen – 2 dece

LIPLJANE

Obrazovanje

• Osnovna škola “ Halit Ibishi” u selu Mirash – Uroševac.

• Srednja tehnička škola – Uroševac.

• Bachelor Umetnosti u Biznisu i Menadžmentu – Koledž Universum Priština.

• Master Umetnosti u Menadžmentu sa specijalizacijom u menadžmentu– Koledž Universum odelenje – Priština.

Obuke

• Prva linija menadžiranja – Policijska Akademija Vućitrn.

• Kurs za ljudska prava – Policijska Akademija Vućitrn.

• Kurs srednjeg menadžmenta– Policijska Akademija Vućitrn.

• Kurs za nova pitanja bezbednosti 2006 , Geneva center for security and Policy od 19 Aprila 2006 – 05 Jula 2006 .

• Program studiranja jezika o pitanjima bezbednosti od 16 Aprila do 11 Maja u Centru Marshall u Nemačkoj .

• Program za terorizam i studije bezbednosti od 12 Februara – 19 Marta 2010 u Centru Marshall u Nemačkoj.

• Kurs o bezbednosti , stabilnosti , tranziciji i rekonstrukciji od 21 Juna – 08 Jula 2011 u Centru Marshall u Nemačkoj.

• Obuka o pitanjima istrage u Beču – Austriji.

• Medjunarodna škola Policijskog Osoblja i Policijske Komande– Northwestern Univerzitet, Centar za javnu bezbednost od 10 Septembra – 30 Novembra 2012

• Napredni modul škole za evropske integracije ,22 Februar - 26 Maj , 2013

• Kurs o menadžiranju zaštite u širem kontekstu bezbednosti – Akademija Odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Univerzitet u Cranfieldu od 16 Marta – 01 Maja 2015.

• Program Strateškog Lideršipa Akademija Odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Univerzitet u Cranfieldu Novembar 2015.

• Kurs o izgradnji osnova integriteta, Akademija Odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Transparency International za zaštitu i bezbednost , 29 Februara - 4 Marta 2016

• Menadžment vodjen integritetom , ICITAP –17-18 Marta 2016

• Obuka u obezbedjivanju medjunarodnih aktivnosti i samita, Turska Policijska Akademija Novembar 2017

Strani jezici

• Serpski, Engleski

Kompjuterske veštine

• WORD , EXCEL , POWER POINT

Profesionalno iskustvo

• 22 Maj 2000: Početak Policijske Akademije u Vućitrnu

• 17 Jun 2000: Početak rada u Policijskoj Stanici u Lipljanu

• 30 Maj 2002: Unapredjenje u čin Vodnika

• 27 Jun 2003: Unapredjenje u čin Poručnika

• 17 Januar 2005: Unapredjenje u čin kapetana

• 07 Mart 2005: Komandir Stanice – Uroševac

• 02 Maj 2005: Šef regionalne operative– RPD Uroševac

• 25 Januar 2006: Unapredjenje u čin e Majorit .

• 10 Mart 2008: V.D. Zam. Reg.Direktora za Operativu– RPD Uroševac

• 22 Oktobar 2009 : Zam. Reg.Direktora za Operativu – RPD Uroševac

• 01 Februar 2010 : V.D. Regionalnog Direktora – RPD Uroševac

• 18 Oktobar 2011 : V.D. Regionalnog Direktora - RPD Priština

• 26 Jun 2012 Regionalni Direktor - - RPD Priština

• 15 Mart 2013 Unapredjenje u čin P/Pukovnika

• 15 April 2013 Direktor Uprave za Operacije u GDP Priština.

Prijavi zločin