Vizija/Misija

OBJAVA MISIJE


Pružati primenjivanje zakona na Kosovu na veoma profesionalan,
efektivan i efikasan način.

STRATEŠKI CILJEVI


Zaštita života i imovine
Održavanje javnog reda i mira
Sprečavanje i otkrivanje kriminaliteta
Zaštita ljudskih prava i sloboda
Jednako postupanje sa svim gradjanima bez obzira na
rasu, boju kože, religiju, pol i starost.VIZIJA S


Pružati nadležnu policijsku službu u svim aspektima i njenim strateškim prioritetima, poverljiv od strane naroda Kosova i ponosan za svoj rad.

VREDNOSTI


Čestitost
Profesionalni integritet
Hrabrost/odvažnost
Odaziv
Odgovornost
Pribranost

Prijavi zločin