Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi

Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi

Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi (KKSB) janë forume të sigurisë të cilat janë të themeluara në çdo komunë të Republikës së Kosovës. Këto këshilla udhëhiqen nga kryetari i komunës dhe sikurse tek KLSP-të edhe këtu diversiteti është mjaft i theksuar. 

 

Ky është forum i nivelit më të lartë në krahasim më KLSP-në dhe anëtarë i këtij forumi është komandanti i stacionit policor i cili merr pjesë në takime të rregullta mujore dhe raporton rreth situatës së sigurisë në Kosovës si dhe informatat rreth problemeve dhe çështjeve të sigurisë të cilat i mbledh nga takimi i adreson tutje. 

 

PK se bashku me zyrtaret e MPB dhe me përkrahjen e OSBE ka organizuar takime me Kryetaret e Komunave respektivisht me Kryesuesit e KKSB dhe anëtaret tjerë për të diskutuar rreth ngritjes se bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve ne mes PK, KKSB dhe KLSP për sigurinë e përgjithshme.

 

Udhëzimi Administrativ 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL PËR KËSHILLAT KOMUNALE PËR SIGURI NË BASHKËSI

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Statstikat e përgjithshme: 2024-06-03
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
31
Aksidentet Pa te Lenduar
1521
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
11
Arrestime
03
Ne Mbajtje