Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Drejtoria Rajonale Mitrovicë-Jugu

Drejtoria Rajonale Mitrovicë Jugu

Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicën e Jugut  mbulon komunat Mitrovicë Jug, Vushtrri dhe Skenderaj.  Në kuadër të DRP-Mitrovicë Jug,  operojnë tri stacione policore: Stacioni Policor Mitrovicë Jug, Vushtrri dhe Skenderaj ndërsa tre nënstacione policore janë në: Frashër, Syriganë dhe Prelluzhë.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicën e Jugut mbulon një territor me  sipërfaqe prej 1072 km², me numër të banorëve prej 192 600, në tri komunat e rajonit: Mitrovicë e Jugut, Vushtrri e Skenderaj, me gjithsej 163 fshatra, me  banorë të etnive të ndryshme si: shqiptarë, serb, boshnjak dhe komunitete tjera,

Në kuadër të DRP Mitrovicë Jug shërbejnë 489 zyrtarë te informuar dhe 66 punonjës staf civil, të cilët shërbejnë në stacione policore, njësi dhe sektorë të ndryshëm, si:

Sektori Rajonal i Operimeve

Sektori Rajonal i Hetimeve,

Sektori Rajonal i Resurseve

 

Njësia e Trafikut Rajonal – mbikëqyr  189 km rrugë, të ndara në: 145 km rrugë rajonale dhe 44 km rrugë nacionale.

 

 

Stacionet Policore: Numrat kontaktues

Mitrovicë Jug,  linja emergjente 192/    028 532 685  

Vushtrri,           linja emergjente 192/    028 572 010

Skenderaj          linja emergjente 192/   028 582 082

 

 Nënstacionet Policore 

o Frashër – Mitrovicë-Jug

o Syriganë -Skenderaj

o Prilluzhë-Vushtrri

 

 

Stacioni Policor Jugu në Mitrovicë-mbulon një sipërfaqe prej 310 km², rreth 71500 banorë me gjithsej 44 fshatra. Në kuadër të SP Jugu shërbejnë  132 zyrtarë policor.

Zona e përgjegjësisë është  e ndarë në katër (4) sektorë përfshi edhe Nënstacionin  Policor në fshatin Frashër.

 

Objektet me rëndësi:

Objekti i Komunës Mitrovicë Jug

Objekti i Gjykatës Themelore Mitrovicë

Zyra Rajonale për Punësim

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit

Spitali Rajonal

Kazerma e FSK-së

Baza e Njësisë Speciale Operative NJSO

Universiteti Publik i Mitrovicës

Terminali Doganor

Objekti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP)

Objekti i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK)

Ujësjellësi Rajonal

Zyra Rajonale KEDS-KESCO

 

Objekte shkollore:  gjithsej 36 objekte të arsimit parauniversitar

Shkolla fillore 32

Shkolla të mesme 4

 

Objektet fetare:

 Xhamia 25

Kisha ortodokse 2

Kisha katolike 1

    

Objektet Kulturore:

Qendra  e Kulturës

Zyra Rajonale për Trashëgimi Kulturore

Muzeu i  qytetit

Teatri profesionist i  qytetit

 

Vendet interesante për t’u vizituar 

Zona e Shalës  së Bajgores

Liqeni akumulues

Muzeu i Trepçës

 

Industria

Miniera Trepça, Flotacioni, Parku industrial ,

Parku energjetik në Bajgorë

 

——————————————————————————–

 Stacioni Policor  Vushtrri mbulon një sipërfaqe prej 350 km², rreth 69000 banorë me gjithsej 67 fshatra. Në kuadër të SP Vushtrri shërbejnë  108 zyrtarë policor.

 Zona e përgjegjësisë është  e ndarë në pesë (5)sektorë përfshi edhe Nënstacionin në fshatin Prilluzhë.

 

Objektet  me rëndësi

Objekti i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega Vushtrri,

Objekti i Komunës Vushtrri.

Akademia për Siguri Publike

Spitali i qytetit

Qendra e Kulturës

 

Objekte shkollore:  gjithsej 35 objekte të arsimit parauniversitar

 

Shkolla fillore 32

Shkolla të mesme 3

 

 Objektet fetare  

Xhamia 39 ,

Kisha ortodokse 6

 

———————————————————————————————————

 

Stacioni Policor  Skenderaj mbulon një sipërfaqe prej 378 km², me rreth 52470 banor, me 52 fshatra. Në kuadër të SP Skenderaj shërbejnë 107 zyrtarë policorë.

Zona e përgjegjësisë është e ndarë në katër (4) sektorë përfshi edhe Nënstacionin në fshatin Syriganë.

 

Objektet me rëndësi

Objekti i komunës

Objekti i Gjykatës Themelore Mitrovicë dega ne Skenderaj

Qendra  e Kulturës

 

Objektet shkollore – janë 37 objekte shkollore të arsimit parauniversitar

Shkolla të mesme 3

 Shkolla fillore 34

 

Objektet  fetare: 

Xhamia  19

Kisha ortodokse  1

Manastir 1

 

Vendet që vazhdimisht vizitohen memorialët :

Kompleksi memorial Adem Jashari- Prekaz

Kulla e Ahmet Delisë- Prekaz  i Epërm

Kulla e Tahir Mehes  -Prekaz i Poshtëm

 

Industria:

Fabrika e materialit ndërtimor

Fabrika e Miellit

————————————————————————————————————–

 

 

DRP Mitrovicë Jug

Korrik 2021

Lajmet

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Statstikat e përgjithshme: 2024-03-18
0
Aksidentet Fatale
15
Aksidentet Me te Lenduar
26
Aksidentet Pa te Lenduar
1768
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
20
Arrestime
13
Ne Mbajtje