Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Akte të brendshme të Policisë, rregulloret – udhëzimet administrative
Statstikat e përgjithshme: 2022-07-04
0
Aksidentet Fatale
18
Aksidentet Me te Lenduar
42
Aksidentet Pa te Lenduar
2131
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
25
Arrestime
23
Ne Mbajtje