Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Shqipërinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Austrinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Bullgarinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Finlandën

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Francën

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Gjermaninë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Hungarinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Italinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Kroacinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Lituaninë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Malin e ZI

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Maqedoninë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Slloveninë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Suedinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Turqinë

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Uellsin Jugor

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Zvicrën

Marrëveshjet ndërkombëtare të bashkëpunimit policor me Bashkimin Evropian

Statstikat e përgjithshme: 2022-07-04
0
Aksidentet Fatale
18
Aksidentet Me te Lenduar
42
Aksidentet Pa te Lenduar
2131
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
25
Arrestime
23
Ne Mbajtje