Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Zëvendësdrejtorët e përgjithshëm të PK-së

Zëvendësdrejtorët e përgjithshëm të PK-së

Samedin Mehmeti u lind në Prishtinë në vitin 1972. Shkollimin fillor e ka përfunduar në vendlindje duke vazhduar me tej me 3 vite të shkollës së mesme te cilat i ka vijuar në shkollën e atëhershme të policisë në Vushtrri, ndërsa vitin e 4-të në Prishtinë. Studimet universitare i ka përfunduar me sukses të shkëlqyeshëm në Fakultetin Juridik në Prishtinë, ndërsa specializimin e pas-diplomimit dhe magjistraturën në Fakultetin e Shkencave të Kriminalistikës, në Universitetin e Sarajevës duke vazhduar me tej me Studimet e doktoratës në Universitetin Evropian të Tiranës. Temat e magjistraturës dhe doktoratës i ka mbrojtur në specifika të ndryshme, të ndërlidhura me fushën e terrorizmit.

Samedin Mehmeti ka një karrierë të gjatë dhe të begatshme në sektorin e sigurisë, përkatësisht në veprimtarinë policore, duke shërbyer në pozita të ndryshme, fillimisht si polic patrullues në stacionin policor” Veriu”, më pastaj si hetues i vrasjeve në regjionin e Prishtinës. Si mbikëqyrës, në nivelin taktik përkatësisht në gradën e Rreshterit policor ka shërbyer në pozitën e shefit të ndërrimit në stacionin policor “Qendra” në Prishtinë. Në nivelin e menaxhimit operacional, me gradën Toger ka shërbyer në pozitën Zv. Komandant në stacionin policor ”Jugu” dhe me gradën Kapiten ka shërbyer Komandant i stacionit policor “Veriu” në Prishtinë. Pas avancimit, në nivelin strategjik në gradën Major, ka shërbyer fillimisht në pozitën Zëvendës Drejtor për Operativë dhe pastaj udhëheqës i njësisë për Tranzicionin e kompetencave policore nga UNMIK-u, në Policinë e Kosovës. Në gradën e Nënkolonelit ka shërbyer në pozitën e Drejtorit të Administratës në kuadër të Departamentit të Policisë Kufitare.

Përveç përvojës në polici, Samedin Mehmeti gjithashtu ka përvojë edhe në fushën e sigurisë ndërkombëtare. Për disa vite me radhë z. Mehmeti ka punuar në Departamentin e Sigurisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara si dhe në Misionin e OKB-së në Afganistan.

Pas kthimit nga Misioni në Afganistan, Samedin Mehmeti ka punuar në pozitën e Kryesuesit të Komisionit të Brendshëm Disiplinor dhe në pozitën e Drejtorit të Divizionit të Komunikacionit Rrugor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Kosovës.

Në aspektin e zhvillimit profesional, ka ndjekur shumë programe të ndryshme, të cilat lidhen me fushën e sigurisë në përgjithësi dhe terrorizmin në veçanti. Vlen të ceken: Kursi për menaxhimin e incidenteve kritike; Trajnim për sigurinë e aktiviteteve dhe samiteve ndërkombëtare, në Akademinë Nacionale të Policisë së Turqisë, në Ankara; Programin Ekzekutiv për Studime të Avancuara të Sigurisë si dhe Programi i specializuar për luftën kundër terrorizmit, në Kolegjin e Studimeve Ndërkombëtare dhe të Sigurisë në Qendrën Marshall në Garmishpartenkirchen-Gjermani; Programin lidhur me të drejtën ndërkombëtare në konflikt në Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder), Gjermani; Programin për planifikim operacional dhe strategjik të forcave të armatosura, të organizuar nga Cranfeld University-Defence Academy of United Kingdom – Londër; Programin për këshilltar dhe analist nga Kings Collage – University of London, si dhe shumë programe dhe trajnime nga kjo fushë.

Përveç sferës se sigurisë, karriera e tij e begatshme në formë paralele është zhvilluar edhe në botën akademike. Z. Mehmeti për disa vite me radhë ka qenë i angazhuar me honorar si ligjërues në Fakultetin e Sigurisë në Kolegjin “ISPE” në Prishtinë, si dhe vazhdon ti ligjëroj lëndët e sigurisë në Fakultetin e Sigurisë Publike në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri, ku edhe aktualisht ka kontratë me honorar.

Ka botuar dhe prezantuar punime të ndryshme hulumtuese shkencore nga fusha e sigurisë në revista dhe konferenca të ndryshme shkencore me recension ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe bashkautorësinë në librin “Enciklopedia e policive të Evropës Juglindore”, botuar nga shtëpia botuese “Springer” në SHBA.

Dejan Jankovic filloi karrierën e tij në zbatimin e ligjit në korrik të viti 2000. Gjatë punës së tij në stacionin e Policisë së Shtërpcës ka punuar në disa njësi dhe pozicione si: hetim, njësi për komunitet, (tim lider)-udhëheqës i ekipit në patrullë etj. Me promovime ka punuar në pozicione të ndryshme: rreshter –shef ndërrimi 2001-2002, toger- zëvendëskomandant i stacionit nga 2002 në 2003.

Në fillim të vitit 2003 gradohet me gradën e kapitenit dhe bëhet komandant stacioni me detyrën për të përgatitur stacionin për tranzicionin nga UNMIK-u tek SHPK-ja. Me detyrë ricaktohet në stacionin policor të Gjilanit si zëvendëskomandant i stacionit dhe pas tranzicionit të suksesshëm ai bëhet shef i  Njësisë Rajonale të Trafikut në Gjilan, ku qëndron deri në vitin 2004. Për një vit kthehet  në Shtërpcë për të riorganizuar stacionin e Policisë dhe për të përmirësuar funksionalitetin, lidhjen multietnike dhe sjelljen profesionale. Në tetor të vitit 2004 promovohet në gradën e majorit.

Në fillim të vitit 2005 filloi të punojë në projektin e krijimit të komandës së re rajonale  në Ferizaj, menjëherë pasi bëhet zëvendëskomandant rajonal për Administratë  u promovua në gradën e nënkolonelit.

Në shtator të vitit 2005 promovohet në gradën e kolonelit dhe merr postin e komandantit rajonal në Gjilan. Për fat të keq ai nuk qëndroi gjatë në atë pozitë, sepse  mbijetoi një sulm me armë duke u kthyer nga puna, por që lëndimet e marra  nuk ishin të rrezikshme për jetën.

Pas shërimit, në shkurt të vitit 2006 bëhet zëvendësministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme të sapokrijuar, ku  qëndroi deri në janar të vitit 2008.

Zoti  Jankovic  kthehet në Shërbimin Policor të Kosovës në Drejtorinë për Planifikim Strategjik dhe në shkurt të vitit 2009 emërohet në pozitën e zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm për Resurse të Policisë së Kosovës.

Zoti Jankovic diplomoi në nivelin Bachelor në Universitetin "Union" Busines Menagement dhe ka diplomuar në studimet akademike Master.

Zoti Jankovic u diplomua në Kolegjin për Studime Ndërkombëtare të Sigurisë “Liderët e Shekullit 21”, në George C. Marshall, Qendra Evropiane për Studime të Sigurisë, në Gjermani, në vitin 2004.

Po ashtu në të njëjtën qendër diplomohet në Programin e Lartë Ekzekutiv, në vitin 2007.

Me sukses ka përfunduar një mori trajnimesh profesionale, gjithashtu mori pjesë në seminare dhe konferenca të ndryshme shkencore. 

Zoti Jankovic shpërblehet me Medalje të Trimërisë nga Shërbimi Policor i Kosovës në vitin 2006, si dhe Semper Fidelis Medaljen në vitin 2012 nga drejtori i Përgjithshëm i PK-së.

Shpërblehet dhe me mirënjohje të shumta për punën e tij të dalluar .

Jeton në Shtërpcë me gruan dhe tre fëmijët.

Toggle Content
Statstikat e përgjithshme: 2020-01-15
0
Aksidentet Fatale
20
Aksidentet Me te Lenduar
79
Aksidentet Pa te Lenduar
902
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
22
Arrestime
7
Ne Mbajtje