Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Vizioni dhe Misioni

Vizioni dhe Misioni

Deklarata e misionit

 

​Të ofroj zbatim të ligjit në Kosovë në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.

 

Objektivat strategjike

 

 •  Të mbroj jetën dhe pronën
 •  Të mbaj rendin dhe qetësin publike
 •  Të parandaloj dhe zbulojë krimin
 •  Të mbrojë të drejtat dhe liritë e njeriut
 •  T`i trajtojë në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët pa dallim race, ngjyre, religjioni, gjinie dhe moshe.

 

VIZIONI


Të ofrojë për Kosovën një shërbim policor kompetent në të gjitha aspektet e prioriteteve strategjike të tij, të besuar nga populli i Kosovës dhe krenar për përformancën e tij.

 

Vlerat

 •  Ndershmëria
 •  Integriteti profesional
 •  Kuraja
 •  Përgjegjësia
 •  Llogaridhënia
 •  Vetëpërmbajtja
Statstikat e përgjithshme: 2021-04-19
0
Aksidentet Fatale
5
Aksidentet Me te Lenduar
17
Aksidentet Pa te Lenduar
879
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
13
Arrestime
12
Ne Mbajtje