Numrat e Stacioneve Policore

Rajoni i Prishtinës

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagese
Drejtoria Regjionale Prishtinë038540021, 038249933, 038504504-2015 192
Trafiku Rajonal Prishtinë038534234
Stacioni Policor Obiliq038561600192 - Prishtinë
Stacioni Policor Fushë Kosova038 534 234192 - Prishtinë
Stacioni Policor Graçanica038564292192 - Prishtinë
Stacioni Policor Lipjan038581010192 - Prishtinë
Stacioni Policor Drenas038/584092192 - Prishtinë
Stacioni Policor Podujevë038571805192 - Prishtinë
Stacioni Policor Veriu038249942
Stacioni Policor Jugu038549924
Stacioni Policor Qendra038502223
N/Stacioni Policor Orllan038614972, 038504504-7896192 - Prishtinë
N/Stacioni Policor Bernicë038515092, 038504504-7871 192 - Prishtinë
N/Stacioni Policor Magure038502472192 - Prishtinë
Nenstacioni Policor Janjevë038567009192 - Prishtinë
Rajoni Peja dhe Gjakova

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagese
Drejtoria Regjionale Pejë039 432327 ; 038 504504-5000192 - Pejë
Drejtoria Regjionale Gjakovë038 504504-5510192 - Gjakovë
Stacioni Policor Pejë039 433273192 - Pejë
Trafiku Rajonal Gjakovë0390 323784
Trafiku Rajonal Pejë039 432595
Stacioni Policor Gjakovë0390 322482 ; 038 504504-5500192 - Gjakovë
Stacioni Policor Istog039 451374192 - Pejë
Stacioni Policor Klinë039 471199192 - Pejë
Stacioni Policor Deçan0390 361020192 - Pejë
Stacioni Policor Rahovec029 277913192 -Gjakovë
Stacioni Policor Malishevë038 269007192 - Gjakovë
Nën Stacioni Policor Gorazhdevc039 467389 ; 038 504504-5775192 - Pejë
Nën Stacioni Policor Junik0390 370092192 - Gjakovë
Nën Stacioni Policor Vitomiricë039/442 203, 038/504 504-5770192 - Pejë
Nën Stacioni Policor Ponashevc0390 370888192 - Gjakovë
Rajoni i Mitrovicës

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagese
Drejtoria Regjionale Mitrovicë028/532 366, 038/504504-4000192 - Mitrovicë
Njesia e Trafikut Rajonal Mitrovicë028 532 628
Stacioni Policor Mitrovicë Jugu028 532 585192 - Mitrovicë
Stacioni Policor Skenderaj028/582 087192 - Skënderaj
Stacioni Policor Vushtrri028/572 010192 - Vushtrri
Stacioni Policor ZubinPotok028 461 042192-Fiks,028/192-Mobil - Mitrovice Veri
Stacioni Policor Zveqan028 665 130192-Fiks,028/192-Mobil - Mitrovicë Veri
Stacioni Policor/Regjioni Mitrovicë Veri028 425 170, 038 504504-4215 & 038 504504-4200 192-Fiks, 028/192-Mobil - Mitrovicë Veri
Stacioni Policor Leposaviq028/83 424192-Fiks, 028/192-Mobil - Mitrovice Veri
Nën Stacioni Policor Prilluzhe028 573 509 , 038 5080-4542192 - Vushtrri
Rajoni i Prizrenit

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagese
Drejtoria Regjionale Prizren029/244 355 ose 038/504504-6000192 - Prizren
Trafiku Regjional Prizren029/244 655
Stacioni Policor Suharekë029/271 024 192 - Prizren
Stacioni Policor Dragash029/281 017192 - Prizren
Nënstacioni Policor Sredskë038/502 575192 - Prizren
Nënstacioni Policor Mushtisht029/275 105192 - Prizren
Nënstacioni Policor Mamushë029/273 453 192 - Prizren
Nënstacioni Policor Zhur029/625 092192 - Prizren
Rajoni Gjilanit

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagese
Drejtoria Regjionale Gjilan0280/330 188 ose 038/504504-7001192 - Gjilan
Stacioni Policor Gjilan0280/330 061192 - Gjilan
Trafiku Regjional Gjilan0280/330 091
Stacioni Policor Novoberda038/576 092 192 - Gjilan
Stacioni Policor Viti0280/381 513192 - Gjilan
Stacioni Policor Kamenica0280/372 390192 - Gjilan
Nënstacioni Policor Kllokot0280/381 094 , 038 504504-7886192 - Gjilan
Nënstacioni Policor Ranillug038/504504-7878192 - Gjilan
Nënstacioni Policor Zheger0280/386 011 , 038 5080-7508192 - Gjilan
Nënstacioni Policor Pozharan0280/386-269 ose 038 5080-7553192 - Gjilan
Nënstacioni Policor Muqiverrc0280/ 320 197 ose 038 5080-7108192 - Gjilan
Rajoni i Ferizajit

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagese
Drejtoria Regjionale Ferizaj0290/322 406 ose 038/504504-3036192 - Ferizaj
Stacioni Policor Ferizaj0290/ 327 412192 - Ferizaj
Trafiku Regjional Ferizaj0290/321 899
Stacioni Policor Shtërpcë0290/70092, 038/541 271, 038/504504-3400192 - Ferizaj
Stacioni Policor Kaçanik0290/380 834192 - Ferizaj
Stacioni Policor Hani i Elezit0290/385 015192 - Ferizaj
Stacioni Policor Shtime0290/389 008192 - Ferizaj

Raporto krimin