Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

RDP MITROVICA-JUG

Regionalna Direkcija Policije Mitrovica Jug

Ova direkcija ima zonu odgovornosti oko 1050 km2, sa brojem stanovnika 192600 i pokrova teritoriju tri opština: Mitrovica – Jug, Skenderaj i Vučitrn. U okviru RDP- Mitrovica operišu policijske stanice: policijska stanica Mitrovica- Jug, Vučitrn, i Skenderaj dok su tri podstanice su: Surigane, Frašer, i Pilužje. 

Lajmet

Opšte statistike: 2021-04-19
0
Nesreće sa fatalitetom
5
Nesreće sa povredjenima
17
Nesreće bez povredjenih
879
Izrećene saobraćajne tikete
13
Hapšenja
12
Na zadržanje