Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Vizija/Misija

Vizija i Misija

OBJAVA MISIJE

Pružati primenjivanje zakona na Kosovu na veoma profesionalan,

efektivan i efikasan način.

 

STRATEŠKI CILJEVI

Zaštita života i imovine

Održavanje javnog reda i mira

Sprečavanje i otkrivanje kriminaliteta

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Jednako postupanje sa svim gradjanima bez obzira na

rasu, boju kože, religiju, pol i starost.

 

VIZIJA S

Pružati nadležnu policijsku službu u svim aspektima i njenim strateškim prioritetima, poverljiv od strane naroda Kosova i ponosan za svoj rad.

 

VREDNOSTI

Čestitost

Profesionalni integritet

Hrabrost/odvažnost

Odaziv

Odgovornost

Pribranost

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje