Brojevi Policijskih stranice

Region Prištine

StanicaBroj Tel.Broj fax-a/mobile
besplatno
Regionalna Direkcija Priiština 038540021, 038249933, 038504504-2015192
Regionalni Saobačaj Priština 038534234
Policijska Stanica Obilić038561600192
Policijska Stanica Kosovo Polje038 534 234192
Policijska Stanica Gračanica 038564292192
Policijska Stanica Lipljan038581010192
Policijska Stanica Glogovac038/584092192
Policijska Stanica Podujevo 038571805192
Policijska Stanica Sever038249942
Policijska Stanica Jug038549924
Policijska Stanica Centar 038502223
P/Policijska Stanica Orlane038614972, 038504504-7896
P/Policijska Stanica Brnica038515092, 038504504-7871192
P/Policijska Stanica Magure038502472192
P/Policijska Stanica Janjevo038567009192
Region Peć i Ddjakovica

StanicaBroj Tel.Broj fax-a/mobile
besplatno
Regionalna Direkcija Peć039 432327 ; 038 504504-5000192
Regionalna Direkcija Djakovica 038 504504-5510
Policijska Stanica Peć039 433273
Regionalni saobraćaj Đakovica0390 323784
Peja regionalnom saobraćaju039 432595
Policijska Stanica Djakovica 0390 322482 ; 038 504504-5500192
Policijska Stanica Istog039 451374
Policijska Stanica Klinë039 471199
Policijska Stanica Dečane0390 361020
Policijska Stanica Orahovac029 277913
Policijska Stanica Mališevo038 269007
Policijska podstanica Gorazhdevc039 467389 ; 038 504504-5775
Policijska podstanica Junik0390 370092
Podpolicijske stanice Vitomirica039/442 203, 038/504 504-5770
Policijska podstanica Ponashevc 0390 370888
Region Mitrovica

StanicaBroj Tel.Broj fax-a/mobile
besplatno
Regionalna Direkcija Mitrovica 028/532 366, 038/504504-4000192 - Mitrovica
Regionalna Saobračajna Jedinica Mitrovica 028 532 628
Policijska Stanica Mitrovica Jug028 532 585192 - Mitrovica
Policijska Stanica Skenderaj028/582 087192 - Skenderaj
Policijska Stanica Vučitrn 028/572 010192 - Vučitrn
Policijska Stanica Zubin Potok028 461 042192-Fix, 028/192-Mobile - Mitrovica Sever
Policijska Stanica Zvečane028 665 130192-Fix, 028/192-Mobile - Mitrovica Sever
Policijska Stanica / Region Mitrovica Sever028 425 170, 038 504504-4215 & 038 504504-4200 192-Fix, 028/192-Mobile - Mitrovica Sever
Policijska Stanica Leposavić028/83 424192-Fix, 028/192-Mobile - Mitrovica Sever
P/Policijska Stanica Prilužje 028 573 509 , 038 5080-4542192 - Vučitrn
Region Prizren

StanicaBroj Tel.Broj fax-a/mobile
besplatno
Regionalna Direkcija Prizren029/244 355 ose 038/504504-6000192
Regionalni Saobračaj Prizren029/244 655
Policijska Stanica Suva Reka029/271 024 192
Policijska Stanica Dragaš029/281 017192
P/Policijska stanica Sredska038/502 575192
P/Policijska Stanica Mushtisht029/275 105192
P/Policijska Stanica Mamusha029/273 453 192
P/Policijska Stanica Zhur029/625 092192
Region Gnjilane

StanicaBroj Tel.Broj fax-a/mobile
besplatno
Regionalna Direkcija Gnjilane0280/330 188 ose 038/504504-7001192
Policijska Stanica Gnjilane 0280/330 061192
Regionalni Saobračaj Gnjilane0280/330 091
Policijska Stanica Novobrdo 038/576 092 192
Policijska Stanica Vitina 0280/381 513192
Policijska Stanica Kamenica0280/372 390192
P/Policijska Stanica Klokot0280/381 094 , 038 504504-7886192
P/Policijska Stanica Ranilug038/504504-7878192
P/Policijska Stanica Žegra0280/386 011 , 038 5080-7508192
P/Policijska Stanica Požarane 0280/386-269 ose 038 5080-7553192
P/Policijska Stanica Mučivrce 0280/ 320 197 ose 038 5080-7108192
Region Uroševac

StanicaBroj Tel.Broj fax-a/mobile
besplatno
Regionalna Direkcija Uroševac0290/322 406 ose 038/504504-3036192
Policijska Stanica Uroševac0290/ 327 412192
Regionalni Saobračaj Uroševac0290/321 899
Policijska Stanica Štrpce0290/70092, 038/541 271, 038/504504-3400192
Policijska Stanica Kačanik 0290/380 834192
Policijska Stanica Elez Han 0290/385 015192
Policijska Stanica Štimlje0290/389 008192

Prijavi zločin