REGIONALNE DIREKCIJE POLICIJE KOSOVA

Policija Kosova je organizovana na centralnom i lokalnom nivou.

Generalna Direkcija Policije, je centralni nivo odgovorna za celu Republiku Kosova.

Lokalni nivo obuhvata Regionalne Direkcije Policije, odgovorna za regione sastavljena od odredjenih opština, policijske stanice koje su odgovorne za lokalnu policiju u svakoj opštini i policijske podstanice, su odgovorne za lokalnu policiju unutar odredjenih zona opštine.

 

Regionalne Direkcije Policije u Republiku Kosova su:

 


Prijavi zločin