Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Zamenik Generalnog Direktora PK

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA PK

Ime i prezime: Fehmi Hoti    

Datum rodjenja: 11.10.1970

Mesto rodjenja: Carallukë Malishevë 

Civilni status: Oženjen, dvoje dece

Prebivalište: Priština

OBRAZOVANJE

Master Pravnih Nauka

Fakultet Političkih Nauka – Bezbednosne Politike

PROFESIONALNO ISKUSTVO

2021 – Zamenik Generalnog Direktora Policije Kosova

2019 – Direktor Regionalne Policijske Direkcije - Priština

2010 - 2019 – Direktor Divizije za Istragu Kriminala

2009 - 2010 – Direktor Direkcije za Inteligenciju i Analizu

2007- 2009 – Zaminek Regionalnog Komandira za Administraciju

2006 - 2007 – Šef Regionalne Operative

2005 - 2006 – Šef Regionalne Istrage

2004 – 2005 – Šef smene

2002 – 2004 – Patrolni policajac, Policijska Stanica Orahovac, RPD Prizren

 

OSTALE INFORMACIJE

Učesnik na obukama u i van zemlje, čiji delokrug uglavnom obuhvata oblast bezbednosti:

  • Izvršni Program u Unapredjenim Studijama Bezbednosti (George C Marshall) Evropski Centar za Studije Bezbednosti u Nemačkoj
  • Izvršni razvojni program sprovodilaca zakona (ILEA-Roswell SHBA)
  • Konferencija o obuci istrage droga na državnom i federalnom nivou (SHBA)
  • Obuka: Suzbijanje Organizovanog Kriminala i Medjunarodnog Terorizma (BKA Gjermani)

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Učesnik u konferencijama, studijskim i operacionalnim posetama u:

FBI- (Federalna Kancelarija Istrage) SHBA, BKA- Federalna Kriminalna Policija Nemačke, DEA- SHBA, i policijama partnerima u drugim zemljama.

Dejan Janković je započeo svoju karijeru sprovodioca zakona jula 2000. kao patrolni policajac Kosovske Policijske Službe u policijskoj stanici Štrpce. U stanici je radio u nekoliko jedinica i pozicija (za istrage, jedinica za saradnju sa zajednicom, vođa patrole smena, itd). Sa promocijama Janković je radio na različitim pozicijama; vodnik – šef smene 2001-2002, poručnik 2002-2003 zamenik komandira stanice.

Sa činom kapetana 2003. godine postaje komandir stanice sa zadatkom da pripremi stanicu za tranziciju sa UNMIK-a na KPS. Sa istim zadatkom premesten je u policijsku stanicu u Gnjilanu, kao zamenik komandira stanice I nakon uspešne tranzicije postaje Šef Regionalne Saobraćajne Jedinice u Gnjilanu gde ostaje do 2004. godine.

 Na godinu dana se vraća nazad u Štrpcu da reorganizuje policijsku stanicu i da poboljša funkcionalnost, multietnički odnos i profesionalno ponašanje. U oktobru 2004. godine je on bio unapređen u čin majora.

Na početku 2005. godine počeo je da radi na projektu stvaranja nove (šeste) regionalne komande u Uroševcu, gde ubrzo postaje Zamenik Regionalnog Komandira za Administraciju i biva promovisan u čin potpukovnika

U septembru 2005. godine Janković je unapređen u čin pukovnika i dobija poziciju regionalnog komandanta u Gnjilanu. Nažalost, on nije dugo ostao na tom položaju jer je preživeo oružani napad iz zasede od nepoznatih počinioca, vraćajući se sa dužnost i zadobija povrede koje nisu opasne po život.

Nakon oporavka Janković, u februaru 2006. godine postaje Zamenik Ministra u novoosnovanom Ministarstvu Unutrašnjih Poslova, gde je ostao do januara 2008. godine.

Gospodin Janković se vraća u Kosovsku policijsku službu u Direkciji za Strateška planiranja i najzad u februaru 2009. godine je on imenovan na poziciju Zamenika Generalnog Direktora, Kosovske policije.

Gospodin Janković je Diplomirao na nivou Bachelor na fakultetu "Union" Busines Menadžment, a na akademskim studijama nivoa Master je diplomirao 2015. godine.

Gospodin Janković Diplomirao je na koledžu za međunarodne bezbednosne studije "Lideri za 21. vek", George C. Marshall Evropski centar za sigurnosne studije u Nemačkoj, u 2004. godini;

Takođe, u istom centru Diplomirao na "Senior executive program" u 2007. godini;

Uspešno je završio niz stručnih usavršavanja, učestvovao je na raznim seminarima i naučnim skupovima.

Gospodin Janković je primio Medal of Valor od Kosovske policijske službe 2006. I medalju Semper Fidelis  2012. godine.

Živi u Štrpcu sa suprugom i troje dece.

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-05-17
0
Nesreće sa fatalitetom
27
Nesreće sa povredjenima
36
Nesreće bez povredjenih
1960
Izrećene saobraćajne tikete
21
Hapšenja
17
Na zadržanje