Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Aktivitetet policore në funksion të strategjisë për parandalimin e pandemisë COVID-19

Prishtinë, 20 nëntor  2020 – Policia e Kosovës respektivisht Drejtoria Rajonale e Policisë së Prishtinës, si pjesë integrale e mekanizmave kyç në implementimin e strategjisë së  Qeverisë së Republikës së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, në vazhdimësi me një përkushtim  dhe angazhim të jashtëzakonshëm ka qenë në nivelin më të lartë të përgjegjësive që ka.

Krahas mbështetjes së mekanizmave të tjerë qoftë atyre shëndetësor, të inspektorateve të të gjitha niveleve, të agjencive e instituteve të ndryshme  për kryerjen e detyrave të tyre, në të njëjtën kohë me veprime të drejtpërdrejta ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në uljen e faktorëve për përhapjen e pandemisë.

Kjo ka ardhur si rezultat i një pune të madhe policore në bashkëpunim me qytetarët ku për rrjedhojë me vërejtjet e saj policia ka ndikuar në shkallën e vetëdijesimit, ndërgjegjësimin dhe  ngritjen e nivelit të respektimit të masave të nxjerra nga Qeveria e Republikës së Kosovës, pa anashkaluar edhe sanksionimin  në përputhje me dispozitat ligjore për të gjithë ata që nuk kanë respektuar masat e nxjerra, përkundër vërejtjeve policore.

Në kontekstin e kësaj asnjëherë nuk janë lënë anash detyrat dhe përgjegjësitë primare për ruajtjen e rendit publik dhe garantimin e sigurisë.

Vetëm në harkun kohor të javës që lamë pas, për shkelësit e  orareve të përcaktuara për lëvizje, për ata që kanë zhvilluar aktivitete në mjedise private e publike, ata që nuk kanë respektuar izolimin dhe karantinën, ata që nuk kanë respektuar cilëndo nga masat e  përcaktuara me vendimet e Qeverisë së Republikës, janë shqiptuar njëmijenjëqind (1100) fletëparaqitje, përderisa  janë dhënë mbi dyqindeshtatëdhjetë (270) vërejtje nga polica.

Duke parë që ulja e numrit të rasteve dhe zvogëlimi i mundësive të përhapjes së virusit  është i lidhur drejtpërsëdrejti me respektimin e masave mbrojtëse, ne presim që sikurse çdo herë tjetër dhe për çdo çështje tjetër,  të jemi në frymën e njëjtë me qytetarët për respektimin e këtyre masave dhe uljen e pasojave që mund të vijnë nga e kundërta.

 

Statstikat e përgjithshme: 2024-06-03
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
31
Aksidentet Pa te Lenduar
1521
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
11
Arrestime
03
Ne Mbajtje