Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Arrestohet një (1) person i kërkuar me urdhëresë nga gjykata themelore në Pejë për veprën penale ‘Vjedhje grabitqare’

Pejë, 19 janar 2021

 Policia e Kosovës – Stacioni Policor nё Pejë, me datё 19.01.2021 rreth orёs 11:00,  ka arrestuar personin e kërkuar me urdhëresë nga  Gjykata Themelore në Pejë për veprёn penale ‘Vjedhje grabitqare’ i kёrkuari:

K. lindur me 1987

Njësitet relevante të Stacionit Policor në Pejë kanë arrestuar të kërkuarin e lartcekur në rrugёn ‘Mbreteresha Teutё’ në Pejë, i njëjti pas arrestimit ёshtё dёrguar nё ndalim Policor për tu intervistuar para gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykatën Themelore në Pejë.

Statstikat e përgjithshme: 2021-02-23
1
Aksidentet Fatale
14
Aksidentet Me te Lenduar
42
Aksidentet Pa te Lenduar
1314
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
35
Arrestime
24
Ne Mbajtje