Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Arrestohet një i kërkuar nga autoritetet gjermane – Uhapšeno jedno lice koje traže nemačke vlasti

Arrestohet një i kërkuar nga autoritetet gjermane
Prishtinë, më 15 nëntor 2023
Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në vazhdën e bashkëpunimit policor ndërkombëtar, ka pranuar një kërkesë për bashkëpunim nga Gjermania. Kërkesa është përcjellë për zbatim te Departamenti i Policisë Kufitare të PK-së.
Në kërkesë të ardhur nga Gjermania kërkohej bashkëpunim në ndalim e një personi të dyshuar për autoritetet gjermane. I dyshuari, i kërkuar nga autoritete gjermane ishte me shtetësi jordaneze dhe gjermane.
Hetuesit policorë nga Sektori i Hetimeve të Departamentit të Policisë Kufitare, pas një pune hetimore-operative kanë arritur që në një hotel në Prishtinë të lokalizojë vend-ndodhjen e personit të cilin ishin duke u kërkuar.
I dyshuari mashkull është arrestuar dhe është gjetur se ai posedon dy palë dokumente (jordaneze e gjermane), por me identitet të ndryshëm, përfshirë moshën në njërin dokument figuronte si 26 vjeçar e në tjetrin 23 vjeçar.
Hetuesit policorë të dyshuarin e kanë shoqëruar në zyre të FAST Kosova për të vazhduar me procedurat e parapara në raste të tilla. Pas konsultimit me prokurorin e Prokurorisë Themelore të Departamenti i Përgjithshëm në Prishtinë i dyshuari dërgohet në mbajtje.
Uhapšeno jedno lice koje traže nemačke vlasti
Priština, 15 novembar 2023
Policija Kosova, tačnije Direkcija za Međunarodnu Policijsku Saradnju, međunarodnom policijskom saradnjom, primila je zahtev za saradnju iz Nemačke. Zahtev je prosleđen za sprovođenje Odeljenju Granične Policije PK-a.
U zahtevu Nemačke zatražena je saradnja za zaustavljanje jednog osumnjičenog lica za nemačke vlasti. Osumnjičeni, koga traže nemačke vlasti, imao je jordansko i nemačko državljanstvo.
Policijski istražnici Sektora za Istrage Direkcije Granične Policije, nakon obavljenog istražno-operativnog rada, uspeli su da lociraju traženo lice u jednom hotelu u Prištini.
Osumnjičeni muškarac je uhapšen i utvrđeno je da poseduje dva para dokumenata (jordanski i nemački), ali sa različitim identitetima, uključujući i godine, u jednom dokumentu je navedeno da ima 26 godina, a u drugom 23 godine.
Policijski istražnici su priveli osumnjičenog u kancelariju FAST Kosova kako bi nastavili sa postupcima predviđenim u ovakvim slučajevima. Nakon konsultacija sa tužiocem Osnovnog Tužilaštva Opšteg Odeljenja u Prištini, osumnjičenom je određen pritvor.
Statstikat e përgjithshme: 2024-06-03
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
31
Aksidentet Pa te Lenduar
1521
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
11
Arrestime
03
Ne Mbajtje