Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Informacione lidhur me protestën e mbajtur në Mitrovicë Veri

Informacione lidhur me protestën e mbajtur në Mitrovicë Veri
Prishtinë, më 12 shkurt 2024
Lidhur me protestën e mbajtur sot (12.02.2024 – ora 12:00) në shesh të Mitrovicës Veri, Policia e Kosovës me kohë ka ndërmarrë masat e nevojshme policore me qëllim të ofrimit të sigurisë, ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike para, gjatë dhe pas përfundimit të protestës.
Ashtu siç parashihet me ligjin mbi tubimet publike, protesta ka qenë e paralajmëruar nga organizatori, e që në këtë rast ka qenë shoqata e pensionistëve si dhe parimisht ishte marrë pëlqimi nga autoritetet komunale për shfrytëzimin e hapësirës publike.
Policia e Kosovës ç’do herë ka njohur dhe njeh të drejtën e qytetarëve për tubime publike, fjalën e lirë në tubime publike, protesta e manifestime në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Protesta në të cilën kanë marrë pjesë rreth 1.800 persona, përfshirë ata të cilët nga rajone të ndryshme kanë ardhur në formë të organizuar me autobus e vetura, ka përfunduar në ora 12:30 dhe ka kaluar e qetë pa ndonjë incident.
Informacije u vezi održanog protesta u Mitrovici Sever
Priština, 12 februar 2024
Povodom protesta održanog danas (12.02.2024 – u 12:00 časova) na trgu Mitrovice Sever, Policija Kosova je na vreme preduzela neophodne policijske mere u cilju pružanja bezbednosti, održavanja javnog reda i mira pre, tokom i nakon završetka protesta.
Kao što je predviđeno zakonom o javnim okupljanjima, protest je najavljen od strane organizatoar, a to je u ovom slučaju udruženje penzionera, kao i pribavljena je načelna saglasnost opštinskih organa za korišćenje javne površine.
Policija Kosova je uvek priznavala i priznaje pravo građana na javna okupljanja, slobodu govora na javnim skupovima, proteste i demonstracije u skladu sa Ustavom i zakonima na snazi.
Protest, u kome je učestvovalo oko 1.800 ljudi, među kojima i oni koji su organizovano došli autobusima i automobilima iz različitih regiona, završen je u 12.30 i prošao je mirno bez ikakvih incidenata.
Statstikat e përgjithshme: 2024-05-17
0
Aksidentet Fatale
27
Aksidentet Me te Lenduar
36
Aksidentet Pa te Lenduar
1960
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
21
Arrestime
17
Ne Mbajtje