Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Për adresimin e kërkesës për tubime publike dhe lajmërimin e ngjarjes publike ju duhet të plotësoni formularin dhe të adresoni kërkesës në adresën zyrtare të PK-së/ Da biste uputili zahtev za javno okupljanje i najavu javnog događaja, morate popuniti obrazac i uputiti zahtev na zvaničnu adresu PK-a: [email protected]

Statstikat e përgjithshme: 2023-08-05
1
Aksidentet Fatale
28
Aksidentet Me te Lenduar
22
Aksidentet Pa te Lenduar
1354
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
29
Arrestime
24
Ne Mbajtje