Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Njësiti FAST-ILECU, dy ditët e fundit, arreston dy persona me urdhër-arrest ndërkombëtar

Njësiti FAST-ILECU, dy ditët e fundit, arreston dy persona me urdhër-arrest ndërkombëtar
Prishtinë, më 6 qershor 2024
Njësiti FAST-ILECU, në vazhdën e realizimit të detyrave dhe angazhimeve policore në fushën e bashkëpunimit policor ndërkombëtar, në dy ditët e fundit, ka kryer dy arrestime në bazë të letër-rreshtimeve ndërkombëtare.
Rasti i parë: Më 04.06.2024, si rezultat i një bashkëpunimi të mirë në mes të Njësisë FAST dhe partnereve ndërkombëtar, është arrestuar shtetasi polak, i kërkuar në bazë të letër-rreshtimit ndërkombëtar (Red-Notice-Interpol), të lëshuar nga autoritet e Polonisë.
Me urdhër të prokurorit kompetent të Prokurorisë Themelore-Prishtinë, personi i kërkuar është dërguar në mbajtje.
Rasti i dytë: Më 06.06.2024, është arrestuar personi i kërkuar në bazë të letër-rreshtimit ndërkombëtar, lëshuar nga autoritet e Turqisë.
Me urdhër të prokurorit kompetent të Prokurorisë Themelore-Prishtinë, personi i arrestuar është dërguar në mbajtje.
Në të dyja rastet do të vazhdojnë procedurat e parapara për rastet kur realizohen arrestime me urdhër-arrest ndërkombëtar.
In the last two days, two persons with international arrest warrants arrested by the FAST-ILECU unit
Prishtinë, June 6 2024
The FAST-ILECU unit, following the implementation of police duties and commitments in the field of international police cooperation, in the last two days, made two arrests based on international arrest warrants.
First case: On 04.06.2024, as a result of a good cooperation between the FAST Unit and international partners, a Polish citizen, wanted on the basis of the international wanted notice, red-notice-Interpol, issued by the authority of Poland, was arrested.
By order of the competent prosecutor of the Basic Prosecution office-Prishtina, the wanted person was taken into custody.
Second case: On 06.06.2024, a person wanted on the basis of the international arrest warrant issued by the Turkish authorities was arrested.
By order of the competent prosecutor of the Basic Prosecution office-Prishtina, the arrested person was taken into custody.
In both cases, the procedures foreseen for cases where arrests are made with an international arrest warrant will continue.
Statstikat e përgjithshme: 2024-06-03
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
31
Aksidentet Pa te Lenduar
1521
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
11
Arrestime
03
Ne Mbajtje