Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

NJOFTIM: Ftesë për test psikologjik për zyrtarë policor – OBAVEŠTENJE: Poziv za psihološki test za policijske službenike

Data e publikimit 26.10.2020

NJOFTIM: Ftesë për test psikologjik për zyrtarë policor

Testi Psikologjik vazhdon sipas orarit në listën e bashkangjitur.

Kandidatët e ftuar për test psikologjik duhet të paraqiten me datën e caktuar në orar duke filluar nga data 09.11.2020 nga ora  12:00  në  Drejtoria Qendrore e QKUK-së , Objekti i  Ambulancave Specijalistike, përball Klinikës së Neurologjisë në Prishtinë.

Kandidatët me vete duhet të kenë:

  • Letërnjoftimin ose pasaportën valide
  • Një laps kimik.

Vetëm kandidatët që përfundojnë me sukses testimin psikologjik do të informohen  të njëjtën ditë nga zyrtari përgjegjës për datën dhe kohën e mbajtjes së  kontrollimit mjekësorë.

Bashkangjitur e gjeni listën e kandidatëve për   datën e mbajtjes së testimit psikologjik.

Datum objavljivanja 26.10.2020

OBAVEŠTENJE: Poziv za psihološki test za policijske službenike

Psihološko testiranje se nastavlja prema rasporedu u priloženom spisku.

Kandidati pozvani za psihološki test se trebaju pojaviti na odredjenom datumu prema rasporedu, počevši od 09.11.2020 od 12:00 u Centralnoj Direkciji KUCK-a, Objekat Specijalističkih Ambulanti, preko puta Neurološke Klinike u Prištini

Kandidati sa sobom trebaju imati:

  • Validnu ličnu kartu ili pasoš
  • Jednu hemijsku olovku.

Samo kandidati koji uspešno završe psihološko testiranje, biće obavešteni istoga dana od odgovornog službenika o datumu i vremenu održavanja lekarskog pregleda.

U prilogu imate spisak kandidata o datumu održavanja psihološkog testiranja.

Gjenerata_56

 

 

 

Statstikat e përgjithshme: 2021-06-16
0
Aksidentet Fatale
18
Aksidentet Me te Lenduar
29
Aksidentet Pa te Lenduar
1729
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
17
Arrestime
14
Ne Mbajtje