Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

SINJALIZIMI

SINJALIZIMI – SIGNALIZACIJA – WHISTLEBLOWING

Zgjedh gjuhën për raportim / Izaberite jezik za izveštavanje / Select reporting language

-Aktet ligjore dhe nënligjore si dhe udhëzuesit për mënyrën e raportimit dhe mbrojtjen e sinjalizuesve

-Zakonski i podzakonski akti kao i uputstva o tome kako prijaviti i zaštititi uzbunjivače.

-Legal acts and bylaws as well as guidelines for the protection of whistleblowers and reporting in the public interest.

 

UDHËZUESI PRAKTIK PËR SINJALIZIM

PRAKTIČNI VODIČ ZA SIGNALIZACIJU

PRACTICAL GUIDE FOR WHISTLEBLOWERS

 

LIGJI PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

ZAKON O ZAŠTI UZBUNJIVAĆA

LAW ON PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

 

RREGULLORJA E QRK

PRAVILNIK VRK

RREGULATION OF GRK

 

UDHËZUES PËR MBROJTJE TË SINJALIZUESVE

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU UZBUNJIVAĆE I IZVEŠTAVANJA

GUIDE ON PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

 

PROCEDURA STANDARDE E OPERIMIT PËR SINJALIZIM

STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA ZA UZBUNJIVANJE

 

 

Për të bërë raportim, përzgjidhni zyrtarin përgjegjës për sinjalizim nga rajoni i juaj!
Da bi uradio izveštavanje, izaberite odgovornog službenika za izveštavanje iz vašeg regiona!
To report, select the officer responsible for whistleblowing from your region!

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME / GENERALNA DIREKCIJA / GENERAL DIRECTORATE

Major Lirim Osmani

045 285 019

038 504 504 – 1372

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr. Luan Haradinaj, ndërtesa e Drejtorisë së Përgjithshme kati i II

Prishtinë 10000

 

DRP PRISHTINA /  RDP PRIŠTINA / RPD PRISHTINA

Toger Agim Murati

044 330 524

038 50 80 – 1920

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Stacioni nr.2 Kati IV, zyra nr.416.

Prishtinë

 

DRP PEJA / RDP PEĆ / RPD PEJA

Toger Edmond Luta

044 950 780

039 432 176 -5145

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr.Adem Jashari pa numër – Objekti i NJRSH’së (stacioni), kati përdhese

Pejë

 

DRP PRIZREN / RDP PRIZREN / RPD PRIZREN

Toger Enver Berisha

044 191 513

029 231 078 – 6170

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr. ‘William Walker’, Prizren, DRP-Prizren, Stacioni Policor-Prizren, Kati III, Zyra Nr.309

 

DRP GJAKOVA / RDP DJAKOVICA / RPD GJAKOVA

Kapiten Blerina Matoshi

045 497 603

038 504 504 – 5961

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr. Skënderbeu, kati ll, zyra nr 60, DRP Gjakovë

 

DRP MITROVIA JUGU / RDP MITROVICE – JUG / RPD MITROVICA -SOUTH

Toger Ardian Osmani

044 176 413

038 504 504 – 4050

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr.Bislim Bajgora, Ndërtesa e Policisë Regjionale kati-I- nr.30

Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë-JUGU

 

DRP FERIZAJ / RDP UROŠEVAC / RPD FERIZAJ

Kapiten Arsim Roshaj

044 172 920

0290 328 296 – 3030

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr ‘Driton Islami’ Pn. Objekti i Stacionit Policor Ferizaj, kati IV, zyre Nr:18 – Ferizaj

 

DRP GJILAN / RDP GNJILANE / RPD GJILAN

Kapiten Jeton Limani

044 154 070

038 505 504 – 7047

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr. ‘Mulla Idrizi-Gjilan’, Drejtoria Rajonale e policisë Gjilan nr. 5 .kodi postal 600060 – Gjilan

 

DRP MITROVIA VERIU / RDP MITROVICE – SEVER / RPD MITROVICA -NORTH

Toger Ardian Osmani

044 176 413

038 5080 – 4887

Për të raportuar, shkarko formularin
Da biste prijavili, preuzmite obrazac
Fill in the report and send

[email protected]

Rr.Bislim Bajgora, Ndërtesa e Policisë Regjionale kati-I- nr.30

Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë-JUGU

 

 

 

 

 

Statstikat e përgjithshme: 2024-05-17
0
Aksidentet Fatale
27
Aksidentet Me te Lenduar
36
Aksidentet Pa te Lenduar
1960
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
21
Arrestime
17
Ne Mbajtje