APPRECIATION LETTER

Leter falënderim për Policinë e Kosovës nga F.C. Prishtina Leter mirenjohje pranuar nga EULEX-i për Policin e KosovësFalënderim për Policinë e Kosovës nga Handicapped And Disabled People of KosovaLetër falenderim nga European Union, për Drejtorin e PK-së, z. Shpend MaxhuniLëvizja ‘Fol’, QPA, dhe YIHR, mirënjohje për PK-në

Report the crime