Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

KOORDINACIONA KANCELARIJA ZA BEZBEDNOST ZAJEDNICA

KOORDINACIONA KANCELARIJA ZA BEZBEDNOST ZAJEDNICA

TERMI  REFERENCIJE ZA KANCELARIJA ZA BEZBEDNOST ZAJEDNICA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  

Pripremljene  04.04.2012 godine,  uz pomoć Programa za Bezbednost u Zajednici  ICITAP-a i Sektora Policiranja u Zajednici OEBS-a, uz  podršku strateških objektiva za Bezbednost u Zajednici.   

Uz podršku Nacijonalne Strategije za Bezbednost u Zajednici i Plana Delovanja   (Strateške  Objektive 1.2, Aktivnosti  – 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6), takodje uz podršku Strategije za Policiranje u Zajednici  Policije Kosova, Uprava Javne Bezbednosti u okviru MUP-a ima ovlašćenje da osniva Kancalariju Koordiniranja za Bezbednost u Zajednici na  svakoj lokaciji gde MUP/DSP Divizija za Bezbednost u Zajednici vidi potrebne/opravdane. 

Dana 28.02.2012, Akademija   Kosova za Javnu Bezbednost  (AKJP) ovlastila je   korišćenje jedne kancalarije za  ispunjavanje  potrebe Divizije za Bezbednost u Zajednici u okviru Uprave za Javnu Bezbednost MUP-a.  Gorenavedena kancalarija služi će   kao lokacija za dalje koordiniranje aktivnosti    OSJB-a, EDBZ-a i LKBZ-a.

OPŠTA PRAVILA

Forumi bezbednosti u zajednici  (OSJB, EDBZ i  LKBZ -a) zajednički dovode  pripadnike lokalne zajednice, policijskim službenicima, lokalnim predstavnicima i partnerima raznih institucija koji rade zajedno za pobolšanje bezbednosti u zajednici i kvaliteta života. 

Opštinski Saveti za Bezbednost u Zajednici, Ekipe Delovanja za Bezbednost u Zajednici i Lokalni Komiteti za Javnu Bezbednost sastavljaju glavnu komponentu infrastrukture Bezbednosti u Zajednici u Republiku Kosova. 

Forumi Bezbednosti u Zajednici deluju kao konsultativno  telo, uloga kojih je da povećaju  svest o prirodi kriminala, nereda i ne-društvenih ponašaja, da prepoznaju pitanja reda i bezbednosti, da identifikuju metode razvoja i efektivne implementacije projekta i planova delovanja na  lokalnom nivou u partnerstvo sa Policijom Kosova, lokalnim  službenicima i drugim partnerima.    Ovi formumi bezbednosti su značajni mehanizmi koji podržavaju sprovodjenje iniciative bezbednosti u zajednici na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.   

 

 ULOGA I ODGOVORNOSTI KANCALARIJE KOORDINIRANJA ZA BEZBEDNOST U ZAJEDNICI  

Kancalarija Koordniniranja za Bezbednost u Zajednici služi će kao jedini pokrovitelj za koordinaciju i podršku svih aktivnosti foruma za bezbednost u Zajednici u buduće, uključujući potrebe za obuke za osnivanje i   rivitalizaciju, planiranje i izradu projekata, izvršnim savetima, arhivu,  verifikikaciju članstva u furumima bezbednosti u zajednici i drugim aktivnostima koje su povezane i zahtevaju koordinaciju i podršku MUP-a i PK-a. 

U ovoj kancalariji su odredjeni dva službenika za koordiniranje i podršku aktivnosti foruma bezbednosti, jedan službenik iz Ministarstva Unutrašnjih Poslova i drugi službenik iz Policije Kosova odnosno iz Direkcije Policije u Zajednici. 

Takodje treneri obučavani EDBZ -a i  LKBZ -a (pripadnici zajednice i policijski službenici) koji doprinose u aktivnosti bezbednosti u zajednici na dobrovoljni način, će pokrivati ovu zonu s vremena na vreme kada je potrebno da se radi na nastavnim planovima obuke, menadžiranje učionica, pripremu izveštaja i korišćenjke biblioteke i baze podataka.  

Sve razvijane aktivnosti unutar ili preko ove kancalarije uključujući ali ne ograničavajući    obuke, projekte ili aktivnosti iz domaćih i medjunarodnih organizacija, treba da dobiju ovlašćenje od Rukovodioca Divizije za Bezbednost u Zajednici u okviru MUP-a.

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje