Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

PROJEKTI, PODIZANJE SVESTI I AKTIVNOSTI
Opšte statistike: 2021-03-01
0
Nesreće sa fatalitetom
7
Nesreće sa povredjenima
27
Nesreće bez povredjenih
1087
Izrećene saobraćajne tikete
21
Hapšenja
17
Na zadržanje