Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

RDP GNJILANE

Regionalna Direkcija Policije Gnjilane

Regionalna Direkcija Policije u Gnjilane, u svom sastavu ima polcijske stanice u Gnjilane, Kamenicu i Vitinu, Novo Brdo, Klokot, Parteš i Raniluk i podstanice u selima Žegru, Požaranu i Mučivrcu. Ukupan broj radnika PK-a u ovoj RDP je preko 600 zaposlenih policijskih službenika i civilno osoblje. Zona odgovornosti RDP Gnjilane ima površinu 1505 kvadratnih kilometara i približno oko 188188 stanovnika, večina njih je Albanske etničke pripadnosti potom Srbi i druge nacionalnosti kao što su Turci, Bošnjaci, Romi itd. 

Lajmet

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës

Rashit Qalaj

Opšte statistike: 2020-04-06
0
Nesreće sa fatalitetom
2
Nesreće sa povredjenima
6
Nesreće bez povredjenih
182
Izrećene saobraćajne tikete
26
Hapšenja
7
Na zadržanje