Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Generalni Direktor Policije Kosova

Gazmend HOXHA
Generalni Direktor Policije Republike Kosova

Gazmend Hoxha je rođen 27.07.1977 godine u selu Gornja Korotica, živi i radi u Prištini zajedno sa porodicom.

Policiji Kosova se pridružio sa prvom, odnosno trećom generacijom 2000 godine.

U 2000 godini je počeo da radi u stanici br. 4 (Jug) u Prištini, kao policajac u patrolnoj jedinici, da bi nastavio svoju policijsku karijeru na različitim i važnim policijskim pozicijama, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou na visokim rukovodećim pozicijama.

U junu 2002 godine, kao rezultat rada, zalaganja i pozitivnih rezultata, uspešno je položio testove i unapređen je u čin vodnika, a potom raspoređen na dužnost šefa smene u policijskoj stanici Jug (bivša stanica br. 4).

U 2003 godine, nakon uspešno obavljenih zadataka i testiranja, unapređen je u čin poručnika, a zatim raspoređen na dužnost šefa smene, u istoj policijskoj stanici.

Dok je posle nekoliko meseci isti, odlukom Direkcije za Kadrove GDP-a, postavljen na mesto šefa Operative pri policijskoj stanici „Sever“ u Prištini.

U januaru 2005 godine unapređen je u čin kapetana, gde je postavljen na funkciju komandira policijske stanice „Sever“, da bi u ovoj godini nastavio kao komandir policijske stanice „Jug“ u Prištini.

U januaru 2006 godine unapređen je u čin majora i postavljen na funkciju zamenika regionalnog direktora za Istragu u Regionalnoj Direkciji Gnjilane, gde je radio dve godine od novembra 2006 do decembra 2008 godine.

U decembru 2008 godine, major Gazmend Hoxha je postavljen na mesto direktora Direkcije Specijalnih Jedinica.

U maju 2009 godine imenovan je na poziciju regionalnog direktora RDP Uroševac.

U martu 2010 godine postavljen je na funkciju nadležnog pri Departmanu za Borbu Protiv Organizovanog Kriminala.

Major Gazmend Hoxha je od septembra 2011 godine odlukom ministra Unutrašnjih Poslova imenovan za vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog Direktora za Istragu, na kojoj je funkciji bio do juna 2012 godine.

U 2012 godini unapređen je u čin potpukovnika policije kroz proces koji je organizovala GDP.

Od 2019 godine unapređen je u čin pukovnika policije na mestu direktora Divizije Javne Bezbednosti 2019-2020.

Od 2020-2023 godine je na poziciji direktora Departmana za Operacije u Generalnoj Direkciji PK-a.

Pukovnik Gazmend Hoxha je uspešno rukovodio svim operacijama Policije Kosova u koje je bio uključen, uključujući i najosetljivije operacije, kao što su:

Operacija sa registarskim tablicama 2021, septembar – oktobar.

Operacija protiv kriptovaluta.

Operacija zatvaranja nelegalnih puteva.

Izgradnja stanica granične policije.

Operacija protiv nelegalnog referenduma Srbije – nelegalni srpski izbori.

Planiranje operacija za sprovođenje reciprociteta prema odlukama Vlade Republike Kosova.

Pukovnik Hoxha ima visoku i akademsku spremu, diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Prištini, gde je potom uspešno magistrirao krivično pravo, a sada je na doktorskim studijama na Fakultetu Bezbednosti u Skoplju.

Bio je predavač na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost i na Univerzitetu Primenjenih Nauka u Uroševcu.

Dobro poznaje strane jezike, tečno govori engleski i srpski jezik i natprosečno razume francuski.

Pukovnik Gazmend Hoxhaa je pohađao mnoge obuke koje je organizovala Policija Kosova, ali je takođe učestvovao na mnogim obukama u inostranstvu kao što su: Nemačka, SAD, Maršal Centar, Turska, Finska, Francuska, Mađarska, Rumunija, Belgija, Hrvatska, Austrija itd.

Neke od obuka obuhvataju: obuku komandnih veština, menadžiranje promena u organizacijama, policijsko rukovodstvo, strateško planiranje i menadžiranje, obuka konflikt, vreme i menadžiranje tima itd.

Bio je vođa i koordinator izrade nekoliko strategija PK-a, kao što su: Policija Vođena Obaveštajnim Radom (Inteligencija), Policija u Zajednici, kao i vođa grupe za izradu Strateškog Plana Razvoja PK-a.

Takođe je učestvovao u mnogim studijskim posetama, radionicama, seminarima, konferencijama, sastancima, gde je predstavljao Policiju Kosova sa velikim dostojanstvom i profesionalizmom.

Pukovnik Gazmend Hoxha potiče iz ugledne porodice sa prosečnim ekonomskim nivoom, poreklom iz sela Gornje Korotice – opština Glogovac.

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-05-17
0
Nesreće sa fatalitetom
27
Nesreće sa povredjenima
36
Nesreće bez povredjenih
1960
Izrećene saobraćajne tikete
21
Hapšenja
17
Na zadržanje