Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Generalni Direktor Policije Kosova

Samedin MEHMETI
Generalni Direktor Policije Kosova

Samedin Mehmeti rodjen je u Prištini, 1972.godin. Osnovnu školu je završio u mesto rodjenja tako da je nastavio dalje sa 3 godine srednje škole  koje je pohadjao u tadašnjoj školi policije  u Vučitrnu, dok 4 godinu u Prištini.
Univerzitetske studije je završio  sa odličnim uspehom  na Pravnom Fakultetu u Prištini, dok post-diplomske specijalizacije i magistraturu na Fakultetu Kriminalističkih Nauka, na Univerzitetu Sarajeva tako da je nastavio dalje sa Studiranjem doktorature  na Evropskom Univerzitetu  Tirane.  Teme magistrature i doktorature  je odbranio  iz raznih spceifika , povezane iz oblasti terorizma. 

Samedin Mehmeti ima dužu i bogatu karijeru iz oblasti bezbednosti, odnosno iz oblasti policijske delatnosti, tako da je služio na različitim položajima, počev kao patrolni policajac u Policijskoj Stanici “Sever”, dalje kao istražitelj ubistava u Regionu Prištine. Kao nadzornik na taktičkom nivou odnosno  u činu policijskog Vodnika  je služio na položaju Šefa smene  u Policijskoj Stanici“Centar” u Prištini. Na nivou operacionalno menadžiranja sa činom Poručnika je služio na položaju Zamenika Komandira  u Policijskoj Stanici ”Jug” i sa činom Kapetana je služio kao Komandir Policijske Stanice “Sever” u Prištini. Nakon unapredjenja na strateškom nivou  sa činom  Majora,  u početku je služio na položaju Zamenika direktora za Operativu i nakon toga kao Rukovodioca Jedinice za tranziciju policijskih nadležnosti sa  UNMIK-a, na Policiji  Kosova. Sa činom Potpukovnika  je služio  na položaju Direktora  Administracije  u okviru Uprave Granične Policije.
Osim radnog iskustva u policiji, Samedin Mehmeti  takodje  ima iskustva iz oblasti medjunarodne bezbednosti. Nekoliko godina za redom  g. Mehmeti je radio u Upravu Bezbednosti  Organizacije Ujedinjenih Nacija  kao i u Misiji  OUN-a u Avganistanu. 
Nakon povratka sa Misije u Avganistanu,  Samedin Mehmeti  je radio na položaju Predsedavajućeg  Unutrašnje Disciplinske Komisije i na položaju Direktora Divizije Drumskog Saobraćaja , u Generalnoj Direkciji Policije Kosova. 
U smislu  profesionalnog razvoja, pohadjao je  razne programe,,  koje su povezane iz oblasti  bezbednosti u celini   a posebno terorizma. Treba naglasiti :  Kurs za menadžiranje kritičnih incidenata ; Obuka za bezbednosti aktivnosti  i medjunarodnih samita, u Nacionalnoj Akademiji Policije Turske u Ankari  ; Izvršni Program za Unapredjene Studije  Bezbednosti  kao i Specijalizovani Program  za brobru protiv Terorizma  u Medjunarodni Koledž za Studije  i Bezbednost  u Centar  u  Garmishpartenkirchen-Nemačka; Program u vezi medjdunarodnih prava   u Sukobu   u  Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder), Nemačka;  Program za Operacionalno i strateško planiranje naoružanih snaga, organizovanog od strane     Cranfeld University-Defence Academy of United Kingdom –  London; Program za savetnika  i analitičara  od strane    Kings Collage – University of London, kao i vise programe i obuke iz ove oblasti .

Osim iz oblasti bezbednosti,  njegova bogata karijera  uporedo  je razvijena  i u Akademskom Svetu. G.Mehmeti niz godina  bio je angažovan honorarno kao predavač  na Fakultetu Bezbednosti   u Koledžu  “ISPE” u Prištini,  i dalje predaje  predmete bezbednosti  na Fakultetu Javne Bezbednosti  u Akademiji Kosova za Javnu bezbednost  u Vučitrnu,  gde i trenutno ima  ugovor o honoraru. 
Objavio i prezentirao je razne istraživačke i naučne radove iz oblasti bezbednosti  na časopisima i raznim naučnim  konferencijama  sa  medjunarodnom recenzijom , uključujući tu i Koautor  u knjizi  “Enciklopedija  policije Jugoistočne Evrope”, izdato od izdavačke kuće “Springer” SAD-a.

Opšte statistike: 2021-09-28
1
Nesreće sa fatalitetom
20
Nesreće sa povredjenima
33
Nesreće bez povredjenih
924
Izrećene saobraćajne tikete
32
Hapšenja
27
Na zadržanje