Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Generalni Direktor Policije Kosova

Fehmi Hoti
Vršilac dužnosti Generalnog Direktora Policije Kosova

Ime i prezime: Fehmi Hoti    

Datum rodjenja: 11.10.1970

Mesto rodjenja: Carallukë Malishevë 

Civilni status: Oženjen, dvoje dece

PrebivalištePriština

OBRAZOVANJE

Master Pravnih Nauka

Fakultet Političkih Nauka – Bezbednosne Politike

PROFESIONALNO ISKUSTVO

31 August 2022 – Vršilac dužnosti Generalnog Direktora Policije Kosova

2021 – Zamenik Generalnog Direktora Policije Kosova

2019 – Direktor Regionalne Policijske Direkcije – Priština

2010 – 2019 – Direktor Divizije za Istragu Kriminala

2009 – 2010 – Direktor Direkcije za Inteligenciju i Analizu

2007- 2009 – Zaminek Regionalnog Komandira za Administraciju

2006 – 2007 – Šef Regionalne Operative

2005 – 2006 – Šef Regionalne Istrage

2004 – 2005 – Šef smene

2002 – 2004 – Patrolni policajac, Policijska Stanica Orahovac, RPD Prizren

 

OSTALE INFORMACIJE

Učesnik na obukama u i van zemlje, čiji delokrug uglavnom obuhvata oblast bezbednosti:

  • Izvršni Program u Unapredjenim Studijama Bezbednosti (George C Marshall) Evropski Centar za Studije Bezbednosti u Nemačkoj
  • Izvršni razvojni program sprovodilaca zakona (ILEA-Roswell SHBA)
  • Konferencija o obuci istrage droga na državnom i federalnom nivou (SHBA)
  • Obuka: Suzbijanje Organizovanog Kriminala i Medjunarodnog Terorizma (BKA Gjermani)

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Učesnik u konferencijama, studijskim i operacionalnim posetama u:

FBI– (Federalna Kancelarija Istrage) SHBA, BKA– Federalna Kriminalna Policija Nemačke, DEA– SHBA, i policijama partnerima u drugim zemljama.

Biografia

Ushtrues detyre i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës

 

Z. Fehmi HOTI

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2023-01-27
0
Nesreće sa fatalitetom
24
Nesreće sa povredjenima
20
Nesreće bez povredjenih
1739
Izrećene saobraćajne tikete
27
Hapšenja
13
Na zadržanje