Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

RDP PRIŠTINA

RDP PRIŠTINA

RDP Priština ima teritorijalno prostriranje od 2.140.82 km² sa muntietničkom stanovništvom od 470.583 stanovnika. U okviru RDP Priština rade policijske stanice “ Centar” u Prištini, “ Jug” u prištini, “ Sever” u Prištini, Kosovo Polje, Obilić, Podujevo, Lipljane, Gračanica i Regionalna Saobračajna Stanica sa lokacijama u Kosovo Polje. Broj zaposljenih u ovom RDP je 1100 zaposleni policijskih službenika. Kao karakteristika koja razlikuje ovu RDP jeste činjenica da je Priština glavni grad Republike Kosova. RDP Priština pokrova teritoriju sedam opština: Priština,Podujevo, Glogovac,; Lipljane, Kosovo Polje, Obilić i Gračanica. Priština kao glavni grad Republike Kosova je centar diplomatskih, kulturnih i umetničkih aktivnosti svih onih koji žive na Kosovu. U zoni odgovornosti RDP Priština su objekti od posebnog značaja kao: Parlament Republike Kosova, Predsedništvo, Vlada sa svim ministarstvima, komanda KFOR-a , Generalna Direkcija Policije, Komanda KBS, amabasada i diplomatske kancelarije, Omudsman, Ustavni Sud i drugi sudovi, Državno Tužilaštvo, nevladine organizacije, Univerzitetski Bolnički Centar, Medjunarodni Aerodrom Prištine, termocentrali, verski objekti, važni kulturni i naučni objekti kao: Narodna i Univerzitetska Biblioteka, Univerzitet Prištine, Akademija Nauke i Umetnosti, Narodno Pozorište, Dvorana Omladine i Sporta, Studentski Grad sa svim studentskim domovima itd.

Lajmet

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje