Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Istorija

Istorija

Dana 6 Septembra 1999 godine OCSE Misija na Kosovu, u skladu sa Rezolucijom 1244 Misije Ujedinjenih Nacija, osnovana je Policijska Škola koja je počela sa obukom kandidata za pripadnike  Policije Kosova.

Prva Generacija kandidata za pripadnike Službe je počela sa obukom dana 6 Septembra 1999 godine. Ova generacije  je brojila ukupno 176 pripadnika koji su uspešno završili obuku i počeli sa obavljanjem aktivnosti u policiji na celoj teritoriji Kosova kao prvi policajci u ovoj Službi.


Obuka u Kosovskoj Policijskoj Školi, je jedna od obuka sa visokim stepenom standarda uključujući: sakupljanje dokaza i metodama intervjuisanja; demokratskih načela i fokusiranje na verodostojnosti demokratskih pravila; korišćenje vatrenog oružja; forensika i dokazi; saobračajna kontrola itd.

Nakon uspešno završene obuke u Školi Policije Kosova,pripadnici ove službe nastavljaju sa programom terenske Obuke u Policijskim Stanicama, sa diplomiranim instruktorima.

Svi pripadnici Policije Kosova su posvećeni svojoj službi,  sa podrškom VIZIJE, MISIJE i VREDNOSTI OVE SLUŽBE.

 
Opšte statistike: 2021-03-01
0
Nesreće sa fatalitetom
7
Nesreće sa povredjenima
27
Nesreće bez povredjenih
1087
Izrećene saobraćajne tikete
21
Hapšenja
17
Na zadržanje