Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

AKCIONI TIMOVI ZA BEZBEDNOST ZAJEDNICE

AKCIONI TIMOVI ZA BEZBEDNOST ZAJEDNICE

CILJ

Jedan deo snage jednog društva   postoji  kod spremnosti gradjana da bi izvršili promenu.Program AKCIONI TIMOVI ZA BEZBEDNOST ZAJEDNICE  (ATBZ) formira za gradjane  zemlje jedan ambient  da bi se angažovali    na konstruktivan  način  sa institucijama da bi  adresirali i rešili lokalna pitanja i brige.  Uprava  Pravde   Sjedinjenih Američkih Država ,  Bilateralni Program Asistencije   za obuke Krivičnih  istraga    (ICITAP) preko njegovog programa  Policiranja u Zajednici  sastavila je program    EVSB-  a  u 2003.godine. Zajedno sa medjunarodnim partnerima   i jedan niz broj domačih službenika ,   program    EVSB-ve  je dizajniran da na metodološki način   angažuje i osniva   dobrovoljne ekipe u Zajednici ,    policija i službenici  lokalne samouprave  , da bi radili zajednički  u cilju identifikovanja,  odredjuju prednoste  i da nalaze  za zajedničko rešavanje  za probleme bezbednosti u zajednici kao što su : kriminal, bezbednost,   sloboa kretanja i život. Program  EVSB-ve je zasnivan na pravilima  Policije u Zajednici gde  “  je policija narod a narod je policija  ” i nastoji da izgradi  nove linije i da podržava  loklanu samoupravu   . Gradjani koji  zajedno rade u pravcu jednog zajedničkog cilja  razvijaju  poštovanje i poverenje  jedan prema drugog    izgradnjom jedne snažne baze    a iz koje  razne lokalne izazove  bezbednosti u zajednici  mogu zajednički  da se adresiraju   

ZAJEDNICE UČESNICE   SHVATAJU DA SU  BROJNI PREDNOSTI    KAO  ;

-Podizanje svesti  o aktuelnim pitanjima zabrinutosti  oko bezbednosti  zajednice – podizanje svesti  o zajedničkim aktivnostima  koje uključuju zajednicu , policiju i opštinu  , –   Jasne uloge pripadnika drušrtva  u vezi sa redukcijom kriminala,  podizanje nivoa bezbednosti   i poboljšanje uslova  života , – Poboljšano  komuniciranje  sa zajednicom, policijom i opštinom, i    –             Bolje sposobnosti   na rešavnaju problema .

Ekipe delovanja  za Bezbednost u Zajednici   usko saradjuju sa   sprovodiocima  zakona i sa opštinskim organima , i dok nekoliko članova  ATBZ–  i mogu biti civilni službenici , jedan član  EDJB-i nastoji  i  dobrovoljno doprinosi   za dobrobit  zajednice   .

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje