Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Generalni Direktor PK-a, putem digitalne platforme, održao je zvanični sastanak sa višim osobljem PK-a i regionalnim direktorima

Priština, 16 april 2021
Generalni Direktor Policije Kosova g. Samedin Mehmeti, putem digitalne platforme održao je zvanični sastanak sa zamenicima direktora, direktorima uprava, divizija i regionalnih direktora, da razgovaraju o sprovodjenju objektiva i operativnog planiranja Policije Kosova.
U ovom sastanku osim ostalih razgovarali su o vrlo značajnim temama u vezi sa javnom bezbednošću, sa posebnim naglaskom “bezbednost u drumskom saobraćaju”, ”mere AntiCovid”, “policijski integritet”, “bezbednost u školama” , “obaveštajne informacije”, sve ovo što utiče u održavanju javnog reda i bezbednosti, sprečavanje kriminala i čuvanje javnog zdravlja.
Poruka ovog sastanka bila je nastavak daljeg angažovanja i posvećenosti u realizaciji dužnosti i odgovornosti na profesionalan način od strane svih nivoa, povećavajući odgovornost u menadžiranju i nadzoravanju, u cilju pružanju što efikasnije usluge gradjanima i zemlji.
Policija Kosova treba da nastavlja da ima medju prioritetima saradnju sa gradjanima i relevantnim institucijama, saradnja koja rezultira direktno u daljem povećavanju imidža i poverenja u policiji.
Opšte statistike: 2021-05-14
0
Nesreće sa fatalitetom
33
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
274
Izrećene saobraćajne tikete
8
Hapšenja
4
Na zadržanje