Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Reakcija/pojašnjenje za medije

Priština, 27 avgust 2022
Takozvana srpska kancelarija za Kosovo, nastavlja da obmanjuje i dezinformiše javnost o specifičnim slučajevima koji su se desili u Republici Kosova.
Ova kancelarija, za slučaj evidentiran “pljačka” procenjuje sa medjuetničkim elementima iako osumnjičen/i još uvek nije/su identifikovani. Navedeni slučaj pokrenut je po zakonskim procedurama kao “pljačka” i isti je jutros predstavljen u “24-časovnom izveštaju PK-a”.
Policija sprovodi intenzivne istrage i iz preliminarnih istraga proizilazi da je reč o slučaju kao što je evidentiran “pljačka” a motiv je bio korist, stoga ne može se dovesti u vezu sa medjuetničkim elementima.
Policija Kosova će nastaviti sa svojim angažovanjima u sprovodjenju zakonskih zadataka i ovlašćenja, prema svim gradjanima bez razlike, uključujući i informisanje javnosti na pravičan način sa zaničnim informacijama.
U nastavku imate objavljen slučaj u 24-časovnom izveštaju.
PLJAČKA
Ul. “Qeta e Minatorëve”, Mitrovica 25.08.2022 – 22:40 žrtva žensko/ državljanstvo Kosova, prijavila je da dok je boravila u svojoj kući su ušla dvojica osumnjičenih, maskirani koji su joj pretili i fizički napali i tražili novac od nje. Kao posledica fizičkog napada žrtva je zadobila telesne povrede, zbog čega je upućena na lečenje. Nije izveštavano o hapšenju, u toku je istraga.
Opšte statistike: 2024-03-18
0
Nesreće sa fatalitetom
15
Nesreće sa povredjenima
26
Nesreće bez povredjenih
1768
Izrećene saobraćajne tikete
20
Hapšenja
13
Na zadržanje