Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Pozivajući se na brojna interesovanja i zahteve medija, Policija Kosova izdaje sledeće obaveštenje

Priština, 24 Mart 2020

Policija Kosova, pozivajući se na situaciju i stvorenih okolnosti u našoj zemlji zbog pandemije, korona virusa COVID-19, na vreme je izradila operativnu naredbu koju sada već sprovodi, gde sve aktivnosti i mere preduzima u punoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama iz oblasti zdravstva i drugim relevantnim institucijama, shodno angažovanjima i zadacima uskladjene prema planu za spremnost i reagovanje.
Policija Kosova ne komentariše ili tumači nijednu odluku, Policija Kosova je institucija za sprovodjenje zakona i u skladu sa svojim dužnostima i policijskim ovlašćenjima sprovodi sve odluke koje izdaju nadležni organi.
Istovremeno, Policija Kosova, koordinira svoje aktivnosti sa medju-institucionalnim Timom za Upravljanje Incidentima u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave.

 

Opšte statistike: 2020-05-31
0
Nesreće sa fatalitetom
9
Nesreće sa povredjenima
18
Nesreće bez povredjenih
957
Izrećene saobraćajne tikete
12
Hapšenja
7
Na zadržanje