Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Uhapšeno je jedno osumnjičeno za učestvovanje na krivično delo“ vanbračna zajednica sa licem ispod šesnaest godina“

Priština , 19 avgust  2020

Policija Kosova, odnosno: Centralna jedinica za Istragu Trgovine sa Ljudskim Bićima i Direkcija za Migraciju i Strance , uz podršku službenika  Centra  za Socijalni Rad –Priština  dana 18.08.2020 sa odlukom suda vršili su kontrolu  na dve lokacije( kuće)  u Prištini , sa ciljem  proveravanja informacija da na ovim kućama brave strani državljani, koji mogu biti potencijalne žrtve trgovine sa ljudskim bićima. Policija  na ove lokacije pronašla je 26 ( dvadeset i šest) lica , od kojih   13 od njih su bili deca , koji su bili u porodičnim odnosima i koji su došli iz  Albanije.

Među tim osobama nalazio se i osumnjičeno lice M.S ( rođen 1999) , državljanin Albanije , koji je bio u vanbračnoj zajednici sa jedim licem koja je bila državljanin grčke i stara 13 godina . Policija u konsultacijama sa tužiocem slučaja pokrenula je  krivično delo „ vanbračna zajednica sa licem ispod šesnaest godina“. Osumnjičeno lice je zaustavljeno za 48 sati , dok  je žrtvi ponuđen smeštaj i tretman prema standardnim procedurama delovanja Direkcije za Istragu Trgovine sa Ljudskim bićem. Takođe i preko kancelarije  ILEC-a  obaveštena je kancelarija grčke u Prištini  za svoju državljanku.

Dok 24 (dvadeset i četiri) druga lica koji su bili pronađeni na ove dve lokacije , tretirani su od strane  policijskih službenika  Direkcije za Migraciju i Strance . Isto imenovani preko GP-za Vrmica , vraćeni su natrag  u Albaniji.

Opšte statistike: 2020-10-27
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
37
Nesreće bez povredjenih
956
Izrećene saobraćajne tikete
15
Hapšenja
10
Na zadržanje