Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Dvoje dece izgubilo je život u vodi u selu Miloševo, Obilić́

Priština

Danas, 16.06.2020, oko 15:00,časova, Policija Kosova je obaveštena da je u selu Miloševo, opština
Obilić́, u vodenoj površini, u obliku malog veštačkog jezera, dubine od nekoliko metara, troje dece
(sumnja se da su odlazili na kupanje ) i dvoje njih, starosti od devet i jedanaest godina, nisu uspeli da
izadju iz vode.

Treće dete je potrčalo i zatražilo pomoć́ najbližih gradjana. Policija je takodje odmah izašla na lice
mesta zajedno sa lekarskom ekipom. Jedan gradjanin je uspeo da izvuče jedno dete iz vode. Gradjanin
i lekarska ekipa pružili su prvu pomoć́ detetu, ali na osnovu konstatacije lekara telo je bilo bez životnih
znaka .

Na lice mesta je pozvana i ekipa za potragu i spašavanje BSK-a. Nakon pretresa oni su uspeli da
pronadju drugo telo oko 17:10,časova, koje je takodje na osnovu konstatacije lekarskih ekipa koji su
bili na mestu dogadjaja bilo je bez znakova života. Tužilac i Predsednik Obilića izašli su na lice mesta.
Relevantne policijske jedinice, uključujući policijske istražitelje i kriminalističke tehničare, pregledale su
lice mesta. Na osnovu odluke tužioca, dva beživotna tela se šalju na Institut za Sudsku Medicinu za
obdukciju i slučaj je pokrenut kao 'istraga o smrti'. Slučaj će se kompletirati od strane policijskih
istražitelja sa izjavama, relevantnim dokazima i izveštajem od strane ISM-ne.

Opšte statistike: 2020-10-23
0
Nesreće sa fatalitetom
12
Nesreće sa povredjenima
21
Nesreće bez povredjenih
968
Izrećene saobraćajne tikete
49
Hapšenja
33
Na zadržanje