Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Inauguracija funkcionalizacije sigurnosnih kamera u Obiliću

Priština, 19 novembar  2020 – Danas je v.d. Generalnog Direktora Policije Kosova                g. Samedin Mehmeti, uz pratnju Direktora divizije za javnu bezbednost Pukovnika Gazmend Hoxha i Direktora regionalne direkcije policije Priština Pukovnika Fehmi Hoti, zajedno sa Predsednikom Opštine Obilić́ g. Xhafer Gashi, dočekao ih  je u Policijskoj Stanici u Obiliću komandir stanice, Kapetan Sejdi Zeqiri, povodom inauguracije funkcionalizacije sigurnosnih kamera postavljene u grad Obilić.

Projekat postavljanja i funkcionalizacije sigurnosnih kamera od strane opštine Obilić́ nesumnjivo je velika podrška i pomoć́ za policijski rad na terenu i stoga imaće uticaja na prevenciju i povećanje pokazatelja otkrivanja različitih krivičnih dela, prekršaje, posebno zbog činjenice da će ih nadgledati policija.

V.D. Generalnog direktora Policije Kosova g.Samedin Mehmeti, tokom  sastanka fokusirao  je svoju diskusiju u oblast koja su uglavnom vezana za zajednički rad, posebno naglašavajući dinamiku nedavnih zbivanja koja se dešavaju u zemlji u pogledu bezbednosti.

On je visoko procenio koordinaciju službenika ove dve institucije s tim u vezi, ojačanja saradnje opisao je kao olakšavanje zajedničkih aktivnosti u buduće.

Takodje je naglasio da je, uprkos podeljenim ulogama, zajednički cilj održavanje reda i mira u borbi protiv kriminala i drugih asocijalnih pojava za mirnu i sigurnu opštinu, a naročito g u opštini kao što je  Obilić sa posebnim specifikacijama i karakteristikama.

I predsednik opštine g. Xhafer Gashi, detaljno je razradio specifičnosti opštine Obilić, prirodu različitih problema sa kojima se suočava opština i okolna sela, tok aktivnosti i izrazio  je spremnost da podrži policijsku stanicu Obilić i drugim projektima.

Sastanak je završen uz visoku procenu kvaliteta bilateralne saradnje, koja uživa obostrano poštovanje.

Opšte statistike: 2021-05-14
0
Nesreće sa fatalitetom
33
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
274
Izrećene saobraćajne tikete
8
Hapšenja
4
Na zadržanje