Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Kažnjeni su po 100 evra i po jedan negativni bod vozači koji su vršili prekršaj i ugrozilo su druge učesnike na saobraćaju

Priština , 16 april 2021
Policija Kosova nakon obezbedjenja informacija koja su objavljene u jednom portalu dana 15.04.2021, gde se vidi da je vozač kamiona marke Volkswagen prelazi preko zelenog prostora sa jednog pravca puta na drugi pravac, odmah je preduzimala mere za identifikaciju prekršioca i izreče nje novčane kazne prema zakonskim odredbama.
Vozač dok je upravljao sa svojim vozilom na jednoj ulici u Prištini želeći da izbegne čekanje u koloni preduzima meru ne osiguravajući da će ugroziti ili ometati druge učesnike na saobraćaju, stoga prema zakonu 05/L-088 kažnjava se sa novčanom kaznom od 100 evra i jedan (1) negativan bod .
Policija Kosova zahvaljuje medije i gradjana za medjusobnu saradnju i istovremeno će preduzimati mere protiv takvih prekršilaca sa ciljem sprečavanja prekršaja i povećanje bezbednosti na saobraćaju .
U prilogu imate slike i izrečenu novčanu kaznu od strane policijskog službenika.

Opšte statistike: 2021-05-14
0
Nesreće sa fatalitetom
33
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
274
Izrećene saobraćajne tikete
8
Hapšenja
4
Na zadržanje