Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

Priština, 19 Maj 2020

Policija Kosova (PK) obaveštava javnost da su u vezi slučaja objavljivanja / komentara putem društvene mreže Facebook od strane jednog policijskog službenika za region Drenice, odmah preduzete mere i da je istog dana (18.05.2020.) policijski službenik suspendovan, kako bi se nastavilo sa daljim procedurama.

Policijski službenik mora da deluje u skladu sa važečim zakonom, etičkim kodeksom i pravilima ponašanja i vršenja policijskih dužnosti. Bilo kakvo delovanje koje preduzima bilo koji policijski službenik koje je u suprotnosti sa vodećim i rukovodećim principima Policije, ličnim i institucionalnim integritetom, etičkim vrednostima, organizacionim vrednostima, poštenjem i odgovornošću za služenje javnosti je neprihvatljiva za Policiju Kosova.

Policija Kosova je godinama izgradila odličan ugled i saradnju sa svim gradjanima.

Ispunjavanje policijskih dužnosti i odgovornosti prema državi i gradjanima, uključujući saradnju i partnerstvo sa zajednicom, ostaje glavni cilj Policije Kosova i u svakom slučaju gde mogu da se pojave povrede policijskih procedura i pravila, biće preduzete potrebne mere.

Opšte statistike: 2020-07-08
2
Nesreće sa fatalitetom
18
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
712
Izrećene saobraćajne tikete
23
Hapšenja
16
Na zadržanje