Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Policija Kosova apeluje za dodatnu pažnju za učesnikeu u saobračaju

Priština, 08 januar 2021

Policija Kosova na osnovu svojih zakonskih i ustavnih zadataka i ovlašćenja je posvećena na održavanju reda,garantovanje javne bezbednosti kao i menadžiranje i kontrolu drumskog saobraćaja na svim putevima zemlje.

Policija Kosova prema operativnim planiranjima, pedvidja dodatne aktivnosti u cilju sprečavanja udesa i povečanje bezbednosti saobračaja, pošto od atmosferskih padavina, smanjuje se vidljivost i pojavljuju se poteškoće drumskog prometa.

Prema tome osim policijske aktivnosti u vom aspektu, Policija Kosova APELUJE kod svih učesnika saobračaja da imaju dodatnu pažnju , da ispoštuju pravila i oznakee drumskog saobračaja kao i da se prilagodjavaju atmosferskim uslovima puta, kako bi imali veću bezbednost u saobračaju tokom zimske sezone.

Zsa sve učesnike u saboračaju, a naročito za vozaće , koji ćine prekršaje zakona o i pravila saobračaja , Policija Kosova preduzeće mere kažnjavanja prema važećim zakonima.

Opšte statistike: 2021-02-25
0
Nesreće sa fatalitetom
10
Nesreće sa povredjenima
27
Nesreće bez povredjenih
1246
Izrećene saobraćajne tikete
30
Hapšenja
17
Na zadržanje