Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Policija Kosova uhapsila na delu osumnjičenog za krivično delo „zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ i „primanje mita“

Priština, 30 Septembar 2020

Direkcija za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije (DIPKK),Regionalna Jedinica za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije – Priština (RJIPKK), primila je 29. Septembra 2020 g. podnosioca žalbe koji je izjavio da je vlasnik gradjevinske kompanije koja se bavi visokom izgradnjom. Podnosilac žalbe navodi da gradi  zgradu u jednom naselju Prištine i da uprkos činjenice da ima gradjevinsku dozvolu, njegove radove zaustavio gradjevinski inspektor opštine Priština i prema njegovim rečima, ovaj potonji traži mito da bi mu dozvolio da nastavi radove.

NJHRKEK – Priština nakon prijema informacije, preduzela sve potrebne istražne radnje kako bi se   verifikovala informacija koju je pružio podnosilac žalbe, obezbedjena je simulacija krivičnog dela (obezbedjivanje novca, fotografisanje novca koji će biti upotrebljen za simulaciju). Juče, 29.09.2020, u 17:00h, u jednom restoranu u Prištini, osumnjičeni je hapšen na delu koji je od podnosioca žalbe primio  sumu novca. Primljeni novac je nadjen u tašni osumnjičenog.

Ovim postupcima osumnjičeni se sumnja da je počinio krivična dela: „zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ i „primanje mita“. Osumnjičeni je intervjuisan u prisustvu branioca a nakon konsultacija sa dežurnim tužiocem OT-Priština, isti je odlukom tužioca zadržan u pritvor za 48 sati.

Opšte statistike: 2021-04-19
0
Nesreće sa fatalitetom
5
Nesreće sa povredjenima
17
Nesreće bez povredjenih
879
Izrećene saobraćajne tikete
13
Hapšenja
12
Na zadržanje