Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Policija u Mitrovicu pronasla tri ukradena vozila

Mitrovica, 2 decembar 2020

U tri zadnja dana, Policija u juznu Mitrovicu, identifikovala i pronasla tri vozila, koja su ranije izvestena kao ukradena u razlicitim gradovima Kosova.

Jedno dobro sudjelovanje Policije Mitrovice i policijskih stanica Podujevo, Pec i Orahovac, rezultiralo da  ukradena vozila  u ovim gradovima pronadju od strane Policije u razlicite lokacije u Mitrovicu.

Preduzete istrage, ukljucujuci i egzaminacije vozila i lokacije gde su nadjena vozila, uradjene su zajednickom sudjelovanju sa istraziteljima doticnih policijskkih stanica. Nakon potrebnih procedura navedena vozila uzete su od odgovarajucih stanica da im se vracaju vrasnicima.

Dalje istrazne radnje nastavice se na sinkronizovan nacin izmedju policijskih istrazitelja, sa namerom identifikacije i hapsenje izvrsioca ovih dela.

Opšte statistike: 2021-02-25
0
Nesreće sa fatalitetom
10
Nesreće sa povredjenima
27
Nesreće bez povredjenih
1246
Izrećene saobraćajne tikete
30
Hapšenja
17
Na zadržanje