Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Priština, 28 februara 2020

Policija Kosova, u sprovodjenju Godišnjeg plana rada, izmedju ostalog, sprovodi redovne i vanredne inspekcije. Dana 27.02.2020.godine, započela je inspektiranje u Regionalnoj Direkciji Policije (RDP) Mitrovica Severna, tačnije u Policijskoj stanici (PS) Zubin Potok.

U „Komori Dokaza” SP Zubinog Potoka, tokom inspektiranja od strane inspekcijske komisije, u sastavu od pet ovlašćenih članova od RDP Mitrovica Sever, nailazili su na nepravilnoste.

Inspekcijska komisija na osnovu dosadašnjih nalaza procenila je da postoje mogući elementi krivičnog dela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ i preko zvaničnih mehanizama odmah obavestila Policijski Inspektorat Kosova (PIK).

Protiv odgovornog policijskog službenika za “ Komoru Dokaza “ šefa istrage i Komandira SP Zubin Potok, prema predvidjenim disciplinskim procedurama pokrenuta je susspenzija od lokalnog niovao , dok IPK i Osnovno tužilaštvo obavešteni su o preduzetim radnjama.

Policijske jedinice u saradnji sa PIK-om, uz saglasnost nadležnog tužioca, danas 28.02.2020. Izvršile su pretres u kući odgovornog policijskog službenika koji je bio zadužen za “Komoru Dokaza”. S druge strane, detaljno inspektiranje „Komore dokaza“ nastaviće se narednih dana, do detaljnih i potpunih zaključaka u vezi sa slulčajem.

Policija Kosova u saradnji sa nadležnim institucijama i dalje će vršiti inspekcije i istrage u vezi sa slučajem, o ćemu ćete biti obavešteni.

Opšte statistike: 2020-04-01
0
Nesreće sa fatalitetom
1
Nesreće sa povredjenima
3
Nesreće bez povredjenih
127
Izrećene saobraćajne tikete
28
Hapšenja
11
Na zadržanje