Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

U Tirani se održava medjunarodna konferencija o bezbednosti na putevima, gde učestvuje i Policija Kosova

Na medjunarodnoj konferenciji o bezbednosti na putevima koja se održava u Tirani, prisustvuju predstavnici visokog nivoa iz Albanije i raznih država sveta, uključujući visoke predstavnike Policije Kosova (PK).

2020.godina je u Albaniji proglašena „godinom bezbednosti na putevima“, a ova medjunarodna konferencija ima za cilj kontinuirano unapredjenje obima bezbednosti na putevima, kroz neophodne izmene i sastavljanja važnih projekata koji utiču na povećanje bezbednosti na putvima.

Policija Kosova je takodje dala poseban doprinos u tom pogledu kroz medjusobnu saradnju, razmenu iskustava u obuci i zajedničkim policijskim patrolama u Albaniji.

Policija Kosova i dalje je nastoji da ima jedan od glavnih prioriteta bezbednost drumskog saobraćaja, gde je u Strateškom Razvojnom Planu 2016-2020 bezbednost mu je uključena u prvi strateški cilj, „obezbedjivanje javne bezbednosti i jačanje poverenja gradjana“, tačnije u druzgom specifićnom cilju, „podizanje nivoa bezbednosti u drumskom saobraćaju i sprečavanje udesa“.

Policija Kosova je takodje uskladila svoje strateške ciljeve sa strategijama vlade i drugih institucija koje se bave oblastima saobraćaja, a koje imaju za cilj da povećaju nivo bezbednosti na putevima.

Na ovu medjunarodnu konferenciju obećana je široka saradnja izmedju institucija i agencija koje učestvuju.

Opšte statistike: 2020-04-01
0
Nesreće sa fatalitetom
1
Nesreće sa povredjenima
3
Nesreće bez povredjenih
127
Izrećene saobraćajne tikete
28
Hapšenja
11
Na zadržanje